گام اول افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری تهران
گام اول افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری تهران

لطف‌اله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امورشورا گفت:گام اول افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری تهران بر داشته می شود. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)لطف‌اله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امورشورا اضافه کرد:با توجه به دستور شهردار محترم تهران مبنی بر ارائه راهکار ترمیم حقوق و مزایای کارمندان ثابت، در […]

لطف‌اله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امورشورا گفت:گام اول افزایش حقوق کارکنان ثابت شهرداری تهران بر داشته می شود.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)لطف‌اله فروزنده معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امورشورا اضافه کرد:با توجه به دستور شهردار محترم تهران مبنی بر ارائه راهکار ترمیم حقوق و مزایای کارمندان ثابت، در گام نخست حقوق مکتسبه کارمندان مذکور بین یک تا سه میلیون تومان از ابتدای سالجاری افزایش می‌یابد.

این درحالیست که موضوع افزایش آیتم‌های قانونی مشمول کسور بازنشستگی کارمندان ثابت، با جدیت از طریق سازمان اداری و استخدامی در دست پیگیری است.