به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)_امیرکربلایی: انسانها در طول عمر خود لحظات و شرایطی را پشت سر میگذارند که شاید بیانگر حوادث ناشی از غفلت ها و یا اتفاقات ناشی از تقدیر هر کس باشد.ترس از بروز چنین حوادث و اتفاقاتی همیشه بستر و فضا را برای افراد فرصت طلب فراهم می کند تا بتوانند […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)_امیرکربلایی:

انسانها در طول عمر خود لحظات و شرایطی را پشت سر میگذارند که شاید بیانگر حوادث ناشی از غفلت ها و یا اتفاقات ناشی از تقدیر هر کس باشد.ترس از بروز چنین حوادث و اتفاقاتی همیشه بستر و فضا را برای افراد فرصت طلب فراهم می کند تا بتوانند به نوعی منافع خود را به حماقت دیگران گره زده و به قول معروف از آب گل آلود ماهی بگیرند.
اما اتفاق خطرناک زمانی است که این گروه اعتقادات مردم را هدف قرار داده و وقوع هر اتفاقی را به گناه یا حرکت در خلاف رویه ای غیر مستند و ساختگی ربط می دهند.
این افراد احکام خدا را انحصاری دیده و تفکرات خود را سنگ محک جامعه بیان کرده و هر شخصی خلاف جهت تفکرات و خواسته این گروه حرکت کند عملا در مقابل خداوند و فرامین الهی قرار گرفته است و عذاب الهی در انتظار اوست ، اما واقعیت چیست؟
در برخی از کشورها که تعصبات در زندگی آنها رنگ و لعابی ندارد معمولا زندگی را با رفتار و اخلاق و فرهنگ تعریف میکنند در این کشورها خداپرستی عملا در رفتار ها نمود پیدا کرده و گناه در ظلم به مردم و خیانت و استفاده از حق عمومی در مصارف شخصی تعریف می گردد.به عبارت بهتر انسانیت رکن اصلی زندگی در کشورهای پیشرفته در حوزه اخلاق و فرهنگ می باشد.در کشورهای فقیر در حوزه فوق استفاده از حق عمومی جهت مصارف شخصی و یا دروغ گفتن با عنوان تقیه یا ظلم به شخص با عنوان عدالت و رشوه با عنوان هدیه و حتی ربا با عنوان اسکونت با استفاده از بحث تفسیر تغییر ساختار داده و یک حق برای شخص استفاده کننده ایجاد میکند.این مباحث جز مسائلی است که عده ای با لباس تدین با تفسیر به رای عملا حدود شرع را منطبق بر تصمیمات خود کرده و در شرایط مختلف با عنوان احکام به جامعه القا می کنند.
خداوند به عنوان خالق همه موجودات ارحم الراحمین است و نسبت به همه مخلوقات خود نگاهی از سر گذشت و عطوفت دارد اما چرا عده ای با ترسناک کردن چهره خدا سعی در کسب منافع دارند.چرا عده ای با نگرانی از عذاب الهی سخن می گویند و چرا خدا را فقط در آهن گداخته و آتش سوزان ترسیم می کنند در حالی که خدا ظالم نیست. این افراد واقعیت ها را دروغ انگاشته و مردم را در معرض فریب قرار می دهند.
نتیجه ملموسی که از این تفکرات استخراج میشود این نکته را یادآوری می کند که همه انسانها از ابتدای خلقت تا انتهای آن وارد جهنم خواهند شد و فقط در یک مقطع و عده ای خاص که دنباله روی این تفکرات هستند وارد بهشت خواهند شد.و در آخر باید عرض کنم بهشت و جهنم دو روی سکه ای هستند که در معرض انتخاب ما قرار دارند.تفکر درست تنها گزینه ای است که می تواند مسیر درست را برای ما آشکار سازد.