نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس اين مترقيانه ترين ایده‌ای است كه براي اولين بار مقام معظم رهبري مطرح فرمودند و بر اين اساس استوار است كه همه‌ی جهانيان رفراندوم را به معني انتخابات […]

نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس

اين مترقيانه ترين ایده‌ای است كه براي اولين بار مقام معظم رهبري مطرح فرمودند و بر اين اساس استوار است كه همه‌ی جهانيان رفراندوم را به معني انتخابات فراگير قبول دارند. اصولاً مبناي دموكراسي غربي همين هست.

بنابراين با بازگشت میلیون‌ها فلسطيني كه آواره و از خانه و کاشانه‌ی خودشان رانده‌شده‌اند به داخل سرزمین‌های مادری‌شان رفراندومي با نظارت بین‌المللی برگزار شود و از همه‌ی مردم فلسطين اعم از مسلمانان، مسيحيان و یهودی‌ها نظرخواهي عمومي صورت گيرد. هر تصميمي را كه اين جمع براي سرنوشت فلسطين اتخاذ كنند جمهوري اسلامي ايران آن را می‌پذیرد.