نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد
نائب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران انتخاب شد

پبام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و مدن تهران انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، جلسه انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نوزدهم خرداد ۹۸ برگزار شده بود اما با […]

پبام باقری، نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و مدن تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)، جلسه انتخاب اعضای هیات رییسه کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نوزدهم خرداد ۹۸ برگزار شده بود اما با انصراف یکی از نواب رئیس کمیسیون، مجددا انتخاباتی به همین منظور در جلسه مورخ بیست و هشتم بهمن ماه برگزار و مهندس پیام باقری نایب رئیس هیت مدیره سندیکا به عنوان نایب رئیس کمیسیون مذکور انتخاب شد.

گفتنی است اتاق های بازرگانی مهمترین شاهراه ارتباطی بخش خصوصی با بدنه تصمیم ساز کشور محسوب می شوند. در این میان نفش اتاق بازرگانی تهران به عنوان یکی از بزرگترین و پیشروترین اتاق های بازرگانی سراسر کشور، بسیار تاثیرگذار است.