مصرف بنزین در سطح تراز طبیعی قرار گرفت و به حالت معمول برگشت. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران،مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: مصرف بنزین در سطح تراز طبیعی قرار گرفته است.  علیرضا […]

مصرف بنزین در سطح تراز طبیعی قرار گرفت و به حالت معمول برگشت.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران،مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: مصرف بنزین در سطح تراز طبیعی قرار گرفته است.

 علیرضا آرمان مقدم با اشاره به اینکه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته(۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ۹۸) مصرف بنزین افزایش چشمگیری داشت، گفت: اما از روز جمعه و با توجه به پر بودن باک خودروها مصرف بنزین کاهش قابل توجهی یافت.وی افزود: میانگین مصرف روزانه بنزین در هفت روز گذشته در سطح تراز طبیعی قرار گرفته است.

منبع:شرکت ملی پالایش ‌و پخش فراورده های نفتی ایران