ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی
ضرورت استفاده از ظرفیت مراکز پژوهشی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پتانسیل ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد و باید پیوند بین دانشگاهیان و مراکز پژوهشی با صنعت نزدیکتر شود. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ئ به نقل از نیپنا،عادل نژاد سلیم مشاور شرکت نفت و گاز پارسیان در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه ایران […]

مدیرعامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پتانسیل ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور وجود دارد و باید پیوند بین دانشگاهیان و مراکز پژوهشی با صنعت نزدیکتر شود.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ئ به نقل از نیپنا،عادل نژاد سلیم مشاور شرکت نفت و گاز پارسیان در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه ایران پلاست در مورد مزایای این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل گفت: ماهیت نمایشگاه در سراسر جهان ارایه کننده و آشنایی با توانمندی ها و مذاکرات مسبب عقد قراردادهای تجاری است و عمده قراردادهای جدید و بازاریابی از طریق حضور در نمایشگاههای تخصصی امکان پذیر است . نمایشگاه ایران پلاست نیز هر دوره پر رنگ و با کیفیت برگزار می شود و در مقایسه با دوره های گذشته شاهد ارتقا وتبحر شرکتها در ادبیات مذاکره هستیم.

نژاد سلیم در مورد استفاده از توان داخل برای ساخت تجهیزات و تامین نیاز صنعت پتروشیمی خاطرنشان کرد: می توان ادعا کرد که ۷۰ درصد از پروژه های اجرا شده در صنعت پتروشیمی با بهره گیری از ساخت داخل بوده است . پیچیده ترین تجهیزات نیز در داخل ساخته شده است پس این امکان برای محققان و دانشگاهیان ما وجود دارد به عبارت دیگر پتانسیل ساخت تجهیزات در داخل کشور وجود دارد و تنها باید پیوند بین دانشگاهیان و مراکز پژوهشی با صنعت نزدیکتر شود.
وی ادامه داد: نگاه دانشگاهیان تئوریک و نگاه صنعتگران تجاری و اقتصادی است بر همین اساس صنعتگران به دانشگاهیان اعتماد نکرده اند و تعامل این دو گروه پیوسته و مداوم نیست حال آنکه صنعتگران باید ریسک بهره برداری از پژوهش را بپذیرند و امکان تولید ایده ها و تحقیقات دانشگاهی و پژوهشی را فراهم کنند. بر همین اساس شرکت نفت و گاز پارسیان با این دیدگاه از پژوهشگاه ها برای تبدیل ایده به محصول تجاری مطالبه می کند. بر همین اساس شاهد عقد قرارداد های شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با واحدهای تولیدی هستیم و امیدواریم در آینده صاحب لیسانس در صنعت پتروشیمی باشیم که نیازمند همت و تعریف یک استراتژی و افق تحقیقاتی و پژوهشی برای صنعت هستیم.

  • منبع خبر : نیپنا