مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز از غرفه چند شرکت استارتاپی و دانش بنیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دیدار کرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از نیپنا، بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز دوشنبه در دومین روز از نمایشگاه ایران پلاست از […]

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز از غرفه چند شرکت استارتاپی و دانش بنیان در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست دیدار کرد.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از نیپنا، بهزاد محمدی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز دوشنبه در دومین روز از نمایشگاه ایران پلاست از غرفه های حاضر درسالن های ۳۵ و ۳۸ بازدید کرد.
محمدی در این بازدید با مدیران شرکت ها از نزدیک گفتگو کرد. این شرکت ها اغلب شامل شرکت های دانش بنیان، شتاب دهنده و استارتاپی بودند و در صنایع پایین دست به ویژه مستربچ و کامپاند فعالیت داشتند.
در این بازدید،  مدیران شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی  را همراهی  کردند و مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری و همچنین رئیس دفتر صنایع پایین دستی نیز با تولیدکنندگان گفتگو کردند.