حرمت پرچم، سرود ملی و حجاب در میادین ورزشی واجب است
حرمت پرچم، سرود ملی و حجاب در میادین ورزشی واجب است
بی احترامی به مقدساتی همچون پرچم، سرود ملی و حجاب در میادین بین المللی ورزشی به هیچ وجه پذیرفته نیست.

احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف ایران و عضو کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی گلف در مصاحبه با پرسون با اشاره به اهمیت حفظ حرمت پرچم، سرود ملی و حجاب در میادین ورزشی بین المللی گفت: هدف اصلی اعزام های ورزشی که هزینه های مالی بسیار سنگینی هم برای کشور دارد ترویج و دفاع از ارزش های ملی و دینی ایران اسلامی است و به غیر از این باشد این اعزام های بین المللی ورزشی جای هیچ توجیه و دفاعی ندارد.

رئیس انجمن مینی گلف فدراسیون گلف در ادامه افزود: بی احترامی به مقدساتی همچون پرچم، سرود ملی و حجاب در میادین بین المللی ورزشی به هیچ وجه پذیرفته نیست و نباید به سادگی از آن عبور کرد و باید مدیران وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون ها و انجمن های ورزشی بشدت بر روی حفظ حرمت ها و ارزش ها حساس باشند و به هیچ وجه اجازه هنجار شکنی عده معدودی فریب خورده را ندهند.

دلیران فیروز در ادامه گفت: این نمیشود که عده معدودی از ورزشکاران با امکانات و بودجه این کشور رشد کرده و به مسابقات بین المللی اعزام شوند و در مقابل مقدسات این کشور بی حرمتی کرده و در زمین دشمنان قسم خورده ایران بازی کنند.

عضو کمیته رسانه فدراسیون جهانی مینی گلف افزود: احترام به قوانین داخلی، و پرچم و سرود ملی برای همه ورزشکاران دنیا در میادین ورزشی واجب است و در صورت تخطی از این موضوع جریمه های بسیار سنگینی را برای آن لحاظ میکنند زیرا تمام این هزینه ها برای بالا بردن پرچم و طنین اندازی سرود ملی آن کشورهاست و جز این باشد شرکت در مسابقات بین المللی ورزشی توجیه منطقی و عقلانی ندارد.

احمدرضا دلیران فیروز رئیس انجمن مینی گلف جمهوری اسلامی ایران در پایان گفت: یادمان نرود این پرچم مقدس یادگار خون چندصد هزار نفر از شهدای گرانقدر این کشور است و حفظ حرمت آن و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران که مزین به نام شهدای بزرگوار است خط قرمز ورزش کشور است و در این راستا مماشاتی وجود ندارد.

  • نویسنده : روابط عمومی انجمن مینی گلف جمهوری اسلامی ایران
  • منبع خبر : پرسون