تغییری پر هزینه برای هیچ
تغییری پر هزینه برای هیچ

وقتی صحبت از تغییر واحد پولی می شود در عمل به معنای وجود تورم پر سرعت و رکود سنگین در عرصه اقتصادی کشور است. این اتفاق تجربه تاریخی گسترده ای را نیز به دنبال دارد. از کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا کشور روسیه که به حذف تعداد زیادی صفر از پول ملی […]

وقتی صحبت از تغییر واحد پولی می شود در عمل به معنای وجود تورم پر سرعت و رکود سنگین در عرصه اقتصادی کشور است. این اتفاق تجربه تاریخی گسترده ای را نیز به دنبال دارد. از کشور آلمان پس از جنگ جهانی دوم تا کشور روسیه که به حذف تعداد زیادی صفر از پول ملی خود را به یاد دارد این اتفاق به دنبال ساده تر نمودن معادلات بانکی و یا هزینه چاپ کاهش می یابد. اما در واقع بزرگترین نتیجه از این اقدام حفظ ارزش پول در مدل تبدیل به ارز غالب است به مفهوم آنکه مردم پول ملی خود را به عنوان پس انداز نگه داشته و به ارز موجود(دلار) به عنوان واحد سرمایه ای اما در واقع دولت ها برای کاهش تورم دست به چنین اقداماتی می زنند. البته این اقدامات بیشتر مشابه داروی مسکن برای حوزه اقتصاد است که اگر درست نیز عمل شود فقط می تواند درد را کم کرده و یا برای مدتی کوتاه تسکین دهد نه آنکه درمانی ریشه ای برای همیاری اقتصاد کشور باشد. این تفکر تیم اقتصادی دولت برای کاهش تورم موجود نه تنها به دلیل عدم وجود زیر ساخت های اقتصادی صنعتی محرک در کشور و عدم برنامه ریزی برای توسعه صنعت بومی میباشد بلکه توسط دستگاه های ذیربط نتیجه نخواهد داشت بلکه این اتفاق شاید تا حدودی نیز با شرایط خاص با کم کردن صفر بتواند به کاهش تورم کمک کند اما با تغییر واحد پولی غیر ممکن به نظر می رسد. به هر شکل این اقدام می تواند آسیب های جدی را به شرایط پولی و مالی کشور تحمیل کند تبدیل واحد پولی از ریال به تومان به تضمین نیاز به چاپ مجدد اسکناس و ضرب سکه و چاپ اوراق بهادار  و … دارد که در کنار جمع آوری پول رایج موجود در کشور و تغییر آن می تواند هزینه گزافی را بر دوش بودجه کشور و در نهایت سرمایه ملی متعلق به مردم داشته باشد. ثانیاً تغییر واحد پولی باعث تغییر تمامی نرم افزارهای مالی در ساختارهای کشور می شود که از بزرگترین مراکز دولتی تا کوچکترین واحد فروش خصوصی را درگیر خود می کند و غیر از زمان هزینه سنگینی را به بخش خصوصی و دولتی تحمیل نموده و شرایط سختی را به دنبال خواهد داشت حال تفاوت سالهای مالی گذشته بر حسب ریال و سال مالی جدید به تومان نیز بماند. ثالثاً سردرگمی مخاطب کشور و اشتباه های مکرر افراد در انتقال و داد ستدهای پولی خود عامل یک تنش جدی در فضای عمومی کشور خواهد شد. به نظر میرسد اگر قصد کارشناسان و پیشنهاد  کنندگان طرح ایجاد کمک به عرصه تورم است این مسیر نه تنها به این نمی رود بلکه بیشتر شرایط را دشوار می کند. البته شاید قصد این گروه ایجاد یک فرصت تولید اشتغال باشد! خرید کاغذ چاپ اسکناس تولید نرم افزارهای جدید و … را یک تحرک اقتصادی خوب در کشور دانست و در پایان سال هم در یک گزارش عالی چرخش اقتصادی کشور را بر اساس افزایش معاملات به جشنی بزرگ تبدیل نمود که این جهت پنهان ماندن عدم یک طرح جامع زیر بنایی برای حوزه اقتصاد کشور و سرگرمی مردم تولید آمارهای پیشرفت و یک گزارش رسانه ای موفقیت آمیز بسیار تفکر هوشمندانه ای میباشد.!