انبساط بودجه و درمان آن
انبساط بودجه و درمان آن

انبساط بودجه و درمان آن   به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)  به نقل از صدای بانک آسانی درآمدهای نفتی همواره عاملِ بودجه‌های انبساطی در کشورهای وابسته به رانت منابع طبیعی از جمله ایران است. این درآمدها اغلب به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها صرف فربه کردن بوروکراسی دولتی می‌شود و این فربگی هم در […]

انبساط بودجه و درمان آن

 

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)  به نقل از صدای بانک آسانی درآمدهای نفتی همواره عاملِ بودجه‌های انبساطی در کشورهای وابسته به رانت منابع طبیعی از جمله ایران است. این درآمدها اغلب به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها صرف فربه کردن بوروکراسی دولتی می‌شود و این فربگی هم در بخش هزینه‌ها و هم درآمدها به صورت انبساطی بودجه دیده می‌شود. با این حال اگرچه ما با انبساط بودجه به ویژه در دو دهه اخیر مواجه بوده‌ایم، اما از میزان نقش نفت در تامین آن به تدریج کاسته شده است. تنها در سال ۱۳۸۵ نفتی‌ترین بودجه کشور به تصویب رسیده است. وسوسه سهل الوصولی این درآمدها سبب شده بود که به اهمیت سایر درآمدها برای تامین بودجه توجه نشود.

با افزایش فشارهای اقتصادی به ویژه در حوزه نفت، اهمیت درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه افزایش یافت. نوسانات بازار نفت در سال‌های اخیر نیز سبب شده است دولت برای تامین بودجه به سایر منابع توجه ویژه‌ای داشته باشد.

روند انبساطی بودجه هنگامی خوب است که این افزایش، حاصل از درآمدهای نوین همچون مالیات، فروش کالا و خدمات باشد. از سوی دیگر افزایش بودجه هم بیشتر به سمت طرح‌های عمرانی و زیرساختی کشور سوق داده شود که در نهایت منجر به افزایش سطح رفاه جامعه گردد. دولت دوازدهم با در نظر گرفتن این مولفه ها در تلاش است با تنوع بخشی به درآمدها زمینه را برای رفاه عمومی بیشتر و آسایش مردم فراهم سازد.