افتتاح طرح های توسعه منابع آب و خاک در استان آذربایجان غربی
افتتاح طرح های توسعه منابع آب و خاک در استان آذربایجان غربی

طرحهای توسعه منابع آب و خاک در ۱۲ استان مرزی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، آذربایجانشرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان) با هدف تأمین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت، چشم انداز مناسبی را برای توسعه اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده و می تواند […]

طرحهای توسعه منابع آب و خاک در ۱۲ استان مرزی کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، اردبیل، آذربایجانشرقی، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان) با هدف تأمین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت، چشم انداز مناسبی را برای توسعه اقتصادی در این مناطق ایجاد کرده و می تواند نقش اساسی در توسعه پایدار استان های مرزی، ارتقاء معیشت، بهبود استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب درآمد و تقویت هویت ملی و تعلق سرزمینی را در استانهای مرزی داشته باشد. این طرحها گام مهمی در جهت دستیابی به توسعه پایدار با رعایت تابآوری اکوسیستم‌های طبیعی است.

به گزارش حبرنگار پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)با عزم جدی دولت تدبیر و امید، از سال ۱۳۹۳ اجرای طرح های توسعه منابع آب و خاک در ۱۲ استان مرزی کشور در قالب ۶۱ طرح و ۱۲۰ پروژه با هزینه کردی بالغ بر ۲۷۰ هزار میلیارد ریال، سرعت یافت.

در حال حاضر، تعداد زیادی از این طرح ها در استانهای مرزی کشور آماده بهره برداری هستند که در این مرحله، طرح های توسعه منابع آب و خاک استان آذربایجان غربی توسط ریاست جمهوری افتتاح شد.

با افتتاح طرحهای توسعه منابع آب و خاک استان آذربایجان‌غربی شامل ۸ پروژه در قالب ۴ طرح با حضور رئیس جمهوری، اجرا و بهره ‌برداری از بخش مهمی از طرحهای توسعه منابع آب و خاک ۱۲ استان مرزی کشور وارد مرحله جدیدی شد.

در این سفر، طرح توسعه بهره ‌برداری از رودخانه ارس در محدوده آذربایجان غربی (کرم آباد)، طرح سد سیلوه و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، طرح سد و نیروگاه سردشت و طرح غازان، از مواردی است که توسط رئیس جمهور افتتاح می شود.

سد مخزنی کرمآباد، شامل یک سد خارج از بستر بوده که  با حدود ۲۱ کیلومتر خط انتقال و سه ایستگاه پمپاژ، به میزان ۱۹۲۵۰ هکتار از شبکههای آبیاری مدرن را آبیاری خواهد کرد. در این مرحله ۸۴۰۰ هکتار از این اراضی، آماده بهره‌برداری می‌باشد.

ساختمان سد و نیروگاه سردشت شامل یک سد خاکی با هسته رسی بوده که علاوه بر استحصال انرژی پاک برق‌آبی سالانه به میزان ۴۲۱ گیگاوات ساعت، آب شرب شهرهای سردشت و ربط را نیز تأمین خواهد کرد.

ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی سیلوه با هدف تأمین آب مورد نیاز برای ۱۲۹۶۰ هکتار از اراضی اطراف شهرستان پیرانشهر و مسیر کانال جَلدیان احداث شده است که در حال حاضر ۴۰۰۰ هکتار شبکه آبیاری درجه ۱ و ۲ به بهره‌برداری خواهد رسید.

ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی غازان شامل سد انحرافی بویلاپوش با قابلیت تنظیم ۵۱ میلیون مترمکعب آب نابهنگام رودخانه قطورچای و تأمین و توسعه آب بهنگام برای ۶۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی احداث گردیده که در این مرحله  ۳۳۰۰ هکتار از آب آن بهره‌مند خواهند شد.

در این مرحله ۱۶۰۰۰ هکتار از اراضی منطقه به زیر کشت می‌رود و در صورت تکمیل این طرح‌ها، ۴۶۵۰۰ هکتار شبکه آبیاری مدرن در این مناطق ایجاد و از محل تولید نیروی برق‌آبی، سرجمع ۴۵۰ گیگاوات ساعت در سال انرژی برق تولید خواهد شد.

تا کنون در این پروژه‌ها ۳۶۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و در این مرحله بخش‌هایی از این طرح‌ها با هزینه کرد ۲۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح یا آبگیری می‌شوند. با کمک این پروژه‌ها، آب شرب برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر تامین شده و  ۱۱۷۰۰ نفر بصورت مستقیم و ۴۰ هزار نفر بصورت غیرمستقیم مشغول بکار می‌شوند.