اساس فعالیت‌های اکتشافی مقیاس کار است
اساس فعالیت‌های اکتشافی مقیاس کار است

 معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به وضعیت اکتشاف در کشور گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از بدو تاسیس تا امروز کارهای زیادی انجام داده، اما این کارها به هیچ وجه کافی نیست و اساس فعالیت‌های اکتشافی مقیاس کار است. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)وبه نقل از روابط‌عمومی سازمان […]

 معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با اشاره به وضعیت اکتشاف در کشور گفت: سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور از بدو تاسیس تا امروز کارهای زیادی انجام داده، اما این کارها به هیچ وجه کافی نیست و اساس فعالیت‌های اکتشافی مقیاس کار است.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva)وبه نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور،محمدباقر دری افزود: این سازمان در گذشته مقیاس یکصدهزارم را برای مطالعات شناسایی انجام داده است.

وی خاطرنشان کرد:درحقیقت سیاست سازمان از مقیاس یکصدهزارم به یک پنجاه هزارم تبدیل شده که در این پهنه از شناسایی به پی‌جویی می‌رسیم.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور ادامه داد:در این روش اکتشاف را از سطح به عمق می‌بریم، کاری که پیش از این در کشور کمتر انجام شده بود و بنا بر همین سیاست سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور یک تجمع‌سازی داشته و طرحی در سه لایه زمین‌شناسی،ژئوشیمی و اکتشافات سیستمی در کشور را انجام داده است.

وی با توضیح این طرح با بیان ای‌که این کار را در خراسان جنوبی آغاز کردیم و ادامه کار را در کردستان و جنوب آذریاجان غربی و شرقی انجام دادیم، افزود: منتظر آنالیز نمونه‌ها هستیم و برای ادامه کار طی زمستان در استان قم و ایلام مرکزی تمرکز کرده‌ایم و این پروژه، ۴۲۰ پهنه را طی سه سال در کل کشور پوشش می‌دهد.

  • منبع خبر : روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور