از الزامات جهادتبیین،تبیین در زمان خود است،شهید دیالمه نمونه برجسته جهادتبیین بود
از الزامات جهادتبیین،تبیین در زمان خود است،شهید دیالمه نمونه برجسته جهادتبیین بود

کسانی این توفیق را دارند که حیات‌شان به نام خدا، برای خدا و با استعانت مطالب از خدا در مسیر الهی و بر مبنای شریعت خداست، به همه ماتعلیم داده شده است  «اللهم بَارِکْ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا» از خدا بخواهیم روز و شب‌مان را مبارک قرار دهد  آنات و لحظات ما برای خدا، در […]

کسانی این توفیق را دارند که حیات‌شان به نام خدا، برای خدا و با استعانت مطالب از خدا در مسیر الهی و بر مبنای شریعت خداست، به همه ماتعلیم داده شده است  «اللهم بَارِکْ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا» از خدا بخواهیم روز و شب‌مان را مبارک قرار دهد  آنات و لحظات ما برای خدا، در راه خدا و به نام خدا باشد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva) و به نقل از پایگاه خبری حیات طیبه،در این همایش همچنین گفته شد:حال کسانی اگر این توفیق را داشته باشند که نه تنها یک روز یا یک لحظه از زندگی‌شان بلکه  عمرشان در این مسیر باشد ا عمر بسیار مبارکی دارند و به همین خاطر است که از خداوند میخواهیم که عمرهای ما را مبارک قرار دهد «بارک لنا فی اعمارنا»، شما بدانید که اگر یک جوان ۲۷ ساله‌ای چنین عمر مبارکی را طی نکرده باشد امروز بعد از ۴۱سال ما اینگونه گرد هم نمی آییم درباره عمر ایشان صحبت کنیم و آن را تحلیل کنیم. ممکن است کسی یک عمر بسیار طولانی داشته باشد و نتواند از آن بهره لازم را ببرد و درمقابل یک جوان ۲۷ساله یک حیات طیبه داشته باشد. قرآن بیان می فرماید که حیات‌طیبه دو مولفه اصلی دارد، ایمان و عمل‌صالح اگر این دو در حیات انسان جمع شود نتیجه این زندگی به شهادت قران یک حیات طیبه، دوست داشتنی و مبارک خواهد بود، شهید دیالمه این توفیق را داشت که با تمام وجود ایمان و عمل صالح را در حیات خود بروز دهد.

از الزمات ایمان، عمل به حکم خداست

ایمان درجات مختلف و الزاماتی دارد از آزمون های ایمان این است که درون بزنگاه ها اگر اختلافی پیش آمد حکم خدا را حاکم قرار دهید، ایمان باید امتداد یابد و عمل صالح یعنی عملی که بر مبنای ایمان شکل گیرد

سنگ‌اندازی شیاطین دربرابر حیات‌طیبه

اگر نسل ما توفیق داشت با انقلاب اسلامی شکل گرفت و این انقلاب حرفی را در دنیا مطرح و دعوت خدا و پیامبر را اجابت کرد، این حیات با دیگر زندگی‌ها که در دنیا شکل می‌گیرد، متفاوت است. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید حیات طیبه مربوط به حیات دنیاست و با ایمان و عمل‌صالح شکل می گیرد که متفاوت با زندگی عادی‌ست، این حیات نیاز به تبیین، مرزبانی و مراقبت دارد. از همان روزهای ابتدای انقلاب حرکت هایی شکل گرفت برای  مقابله  با این حرکت تا نگذارد  نهال انقلاب اسلامی شکل بگیرد و تنومند بشود. برای شیاطین مهم‌تر از ترور و جنگ این است که ملتی از مسیری که دارد  منصرف یا منحرف شود و برای این، یک حرکت به اصطلاح نرم را شروع می‌کنند. شبهه افکنی، تردید افکنی و یک حرکت ارتجاعی که شما را از آنچه که انتخاب و برای آن قیام کردید به عقب برگرداند.

کسانی این توفیق را دارند که حیات‌شان به نام خدا، برای خدا و با استعانت مطالب از خدا در مسیر الهی و بر مبنای شریعت خداست، به همه ماتعلیم داده شده است  «اللهم بَارِکْ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا» از خدا بخواهیم روز و شب‌مان را مبارک قرار دهد  آنات و لحظات ما برای خدا، در راه خدا و به نام خدا باشد. حال کسانی اگر این توفیق را داشته باشند که نه تنها یک روز یا یک لحظه از زندگی‌شان بلکه  عمرشان در این مسیر باشد ا عمر بسیار مبارکی دارند و به همین خاطر است که از خداوند میخواهیم که عمرهای ما را مبارک قرار دهد «بارک لنا فی اعمارنا»، شما بدانید که اگر یک جوان ۲۷ ساله‌ای چنین عمر مبارکی را طی نکرده باشد امروز بعد از ۴۱سال ما اینگونه گرد هم نمی آییم درباره عمر ایشان صحبت کنیم و آن را تحلیل کنیم. ممکن است کسی یک عمر بسیار طولانی داشته باشد و نتواند از آن بهره لازم را ببرد و درمقابل یک جوان ۲۷ساله یک حیات طیبه داشته باشد. قرآن بیان می فرماید که حیات‌طیبه دو مولفه اصلی دارد، ایمان و عمل‌صالح اگر این دو در حیات انسان جمع شود نتیجه این زندگی به شهادت قران یک حیات طیبه، دوست داشتنی و مبارک خواهد بود، شهید دیالمه این توفیق را داشت که با تمام وجود ایمان و عمل صالح را در حیات خود بروز دهد

از الزمات ایمان، عمل به حکم خداست

ایمان درجات مختلف و الزاماتی دارد از آزمون های ایمان این است که درون بزنگاه ها اگر اختلافی پیش آمد حکم خدا را حاکم قرار دهید، ایمان باید امتداد یابد و عمل صالح یعنی عملی که بر مبنای ایمان شکل گیرد

  • منبع خبر : حیات طیبه