اجراي بزرگترين عمليات همزمان مبارزه با مراكز غيرمجاز رمز ارز و كشف۲ هزار دستگاه ماينر در يك روز
اجراي بزرگترين عمليات همزمان مبارزه با مراكز غيرمجاز رمز ارز و كشف۲ هزار دستگاه ماينر در يك روز

با گزارش های مردمی، در يك عمليات از پيش طراحي شده، بيش از ۲ هزار دستگاه غيرمجاز رمزارز كه در مراكز متعددي نصب شده بودند، كشف و جمع آوري شد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)وبه نقل از توانیر،سخنگوي صنعت برق با اعلام اين خبر گفت: اين برنامه يكي از بزرگترين عمليات هاي […]

با گزارش های مردمی، در يك عمليات از پيش طراحي شده، بيش از ۲ هزار دستگاه غيرمجاز رمزارز كه در مراكز متعددي نصب شده بودند، كشف و جمع آوري شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)وبه نقل از توانیر،سخنگوي صنعت برق با اعلام اين خبر گفت: اين برنامه يكي از بزرگترين عمليات هاي همزمان از پيش طراحي شده بود كه با اخذ گزارش هاي مردمي و هماهنگي ۳۵ شركت توزيع نيروي برق در ۲۶ استان ، با همكاري مشترك عوامل حراستي و فني، نيروي انتظامي و مراجع قضايي به انجام رسيد.

به گفته دكتر مصطفي رجبي مشهدي، در اين عمليات نزديك به ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه غيرمجاز استخراج رمزارز كه درمراكز متعددي نصب شده و از برق به صورت غيرقانوني براي استخراج استفاده مي كردند، كشف و جمع آوري شدند.
رجبي مشهدي با اشاره به اين كه شناسايي اين مراكز از طريق گزارش هاي مردمي انجام شده است كه جاي تقدير دارد، افزود: مردم مي توانند اطلاعات خود را در باره استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز را در سامانه سمات ثبت كنند تا رسيدگي شود.
سخنگوي صنعت برق خاطرنشان كرد: اطلاعات هموطناني كه گزارش مراكز استخراج غيرمجاز رمز ارز را در اين سامانه ثبت مي كنند، كاملا محرمانه باقي خواهد ماند.