آینده برجام چه خواهد شد!!!؟؟سهم ایران و آمریکا از این آینده چه خواهد بود؟؟؟!!
آینده برجام چه خواهد شد!!!؟؟سهم ایران و آمریکا از این آینده چه خواهد بود؟؟؟!!

دکتر متقی،کارشناس ارشد مطالعات آمریکا در بخش اول مصاحبه  اختصاصی خود با پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از آینده ی برجام می گوید:       _آینده برجام چه خواهد بود؟؟؟! _سهم ایران و یا آمریکا از این آینده چه خواهد بود؟!! _آیا این برجام به نفع ایران خواهد بود و یا به ضرر آن؟؟! _ […]

دکتر متقی،کارشناس ارشد مطالعات آمریکا در بخش اول مصاحبه  اختصاصی خود با پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) از آینده ی برجام می گوید:

 

 

 

آینده برجام چه خواهد شد!!!؟؟سهم ایران و آمریکا از این آینده چه خواهد بود؟؟؟!!

_آینده برجام چه خواهد بود؟؟؟!

_سهم ایران و یا آمریکا از این آینده چه خواهد بود؟!!

_آیا این برجام به نفع ایران خواهد بود و یا به ضرر آن؟؟!

_ آیا برجام برای هر دو کشور عادلانه خواهد بود یا سود آن یک طرفه خواهد بود ؟؟؟!

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)برای دریافت پاسخ همه این سوالها شمارا به تماشای این مصاحبه جنجالی دعوت میکند

 

بخش اول مصاحبه

 

 

منبع:صدای دیپلماسی ایران (idva)