یک فروند کشتی جنگی آمریکا وارد خلیج فارس شد - IDVA - ایدوا - صدای دیپلماسی ایران | IDVA – ایدوا – صدای دیپلماسی ایران