کیفیت پائین تعمیر تجهیزات فشارقوی در کشور
کیفیت پائین تعمیر تجهیزات فشارقوی در کشور

عصو سندیکای صنعت برق گفت: متاسفانه استاندارد خاصی برای تعمیرات ترانس های شبکه برق وجود ندارد و همین امر باعث شده تا بیشتر ترانس هایی که مورد تعمیر قرار می گیرد، در زمان کوتاهی دوباره دچار حادثه شوند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) آرش آقایی فر تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت نگهداری و […]

عصو سندیکای صنعت برق گفت: متاسفانه استاندارد خاصی برای تعمیرات ترانس های شبکه برق وجود ندارد و همین امر باعث شده تا بیشتر ترانس هایی که مورد تعمیر قرار می گیرد، در زمان کوتاهی دوباره دچار حادثه شوند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) آرش آقایی فر تصریح کرد: در حال حاضر وضعیت نگهداری و تعمیرات در شبکه برق نیازمند رویکردی علمی است که این موضوع به ویژه در بخش توزیع با دقت بیشتری پیگیری شود چرا که گستردگی شبکه توزیع و تعداد تجهیزات آن بسیار زیاد است. آقایی فر با بیان این که هم اکنون بیش از ۷۰۰ هزار انواع ترانس در شبکه توزیع کشور مورد استفاده قرار می گیرد، یاداور شد: براساس آمارها، حدود یک سوم از این ترانس ها فرسوده شده و نیازمند تعویض هستند. وی ادامه داد: با توجه به این که هزینه های خرید ترانس نسبت به سال گذشته ۲٫۶ برابر افزایش پیدا کرده است، صنعت برق برای تعویض تمامی ترانس های معیوب، نیازمند ۸ هزار میلیارد تومان (۷۰۷ میلیون دلار) می باشد. وی با اشاره به این که برای مشخص شدن بزرگی این مبلغ، کافیست آنرا با کل بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی (۴۰ هزار میلیارد تومان) مقایسه کنیم، تصریح کرد: به طور حتم صنعت برق اکنون با این میزان بدهی، توان اختصاص اعتبار ۸ هزار میلیارد تومانی دیگری را برای خرید ترانس های جدید ندارد و از این رو باید دیدگاه های بهره برداری ترانس به ویژه در بخش توزیع باید به سمت علمی تر شدن تغییر کند. آقایی فرد گفت: در حال حاضر بهره برداری و تعمیرات در شبکه برق به شیوه بهره برداری از تجهیزات تا زمان خرابی (Run-To-Failure) انجام می شود که در این روش تاسیسات برق (به ویژه ترانس های هوایی بخش توزیع) همانند یک لامپ روشنایی تا زمانی که خراب نشده یا نسوخته باشد، بدون تعمیرات دوره ای و بازرسی های فنی، مورد استفاده قرار می گیرد . این عضو سندیکای برق با بیان این که این دیدگاه نیازمند تغییراست، اضافه کرد: لازم است شرکتهای توزیع نیروی برق به راهکارهایی چون: سرویس و نگهداری مناسب، پایش وضعیت و در نهایت تعمیر و بهینه سازی ترانسفورماتورهای توزیع روی آورند. این به معنای خروج از استراتژی تعمیر و نگهداری Run to Failure و اتخاذ استراتژیهایی مانند سرویس و نگهداری برمبنای زمان یا وضعیت است که باعث کاهش هزینه ها در طولانی مدت و بهبود شاخص تلفات شبکه برق می شود. آقایی فر با مقایسه ساخت داخل انواع ترانس ها و تعمیرات ترانس های سوخته ومعیوب پرداخت و گفت: اغلب کارشناسان خارجی که برای بازدید از کارخانه ها به ایران آمده اند، معتقدند که توان ساخت انواع ترانس های در ایران همسطح کشورهای پیشرفته است اما در بخش تعمیرات نیازمند استانداردسازی دقیقی هستیم . وی اظهارداشت: متاسفانه بسیاری تعمیرات ترانس های بخش توزیع در کارگاه های ساده و بدون استاندارد و به اصطلاح زیرپله ای انجام می شود که درعمل این کارگاه ها هیچ کدام از استانداردهای لازم تعمیرات را نداشته و آزمونهای لازم برای اطمینان از کیفیت تعمیرات را انجام نمی دهند. همین امر نیز باعث شده تا میزان حوادث در ترانس های تعمیر شده به شدت زیاد باشد. آقایی فربا بیان این که با شرایط مورد اشاره تعمیرات ترانس ها در کارگاه های غیراستاندارد، میانگین عمر این تجهیزات بسیار پایین است، تاکید کرد: در حقیقت یک ترانس تعمیر شده باید با استانداردهای کارخانه مورد تست و آزمایش قرار گیرد و هیچ تفاوتی در عملکرد ترانس تعمیر شده و ترانس نو وجود نداشته باش