چه كساني مردان جنگ نيستند!!
چه كساني مردان جنگ نيستند!!

سارا ستوده:پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)–امضای برجام گرچه در عرصه بين المللي تصميمی بزرگ بود و توانست توانمندي نظام جمهوري  اسلامي ايران را در ديپلماسي بين المللي به نمايش بگذارد اما بروز و ظهور طيفي از مخالفان و منتقدان آن كه حيات سياسي شان در گروي تحريم ها بود، با عث شد تا امروز هر آنچه […]

سارا ستوده:پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)امضای برجام گرچه در عرصه بين المللي تصميمی بزرگ بود و توانست توانمندي نظام جمهوري  اسلامي ايران را در ديپلماسي بين المللي به نمايش بگذارد اما بروز و ظهور طيفي از مخالفان و منتقدان آن كه حيات سياسي شان در گروي تحريم ها بود، با عث شد تا امروز هر آنچه در توان داشته اند به كار بسته اند و درتريبون هاي رسمي و غير رسمي آنچه كليد خورده پرخاش، توهين، تهديد، افترا و افتراق آشكار و پنهان بوده كه خط برجام و اگر بی رحمانه صادق باشیم کلیت نظام را نشانه گرفته است.

از طرفی با بازگشت تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه آمريكا عليه ايران به ويژه تحريم فروش نفت ايران از آبان ماه امسال همچنان عده اي كه معلوم نيست دل در گرو كجا دارند، آيا به حفظ نظام و منافع ملي مي انديشند يا حفظ منافع حزبي و كاسبگرانه تحريم ها، دستاورد هاي كشور را چنان زير سوال مي برند كه گويي مديران قوه مجريه در كشور نشسته اند به تماشاي طوفان! !

این در شرايطي است كه كشتي طوفان گرفته كشور را كساني به تماشا نشسته اند كه هر روز با بحران آفريني، نامه نگاري، نفاق افكني و نااميدسازي مردم در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامي كاري ديگر نداشته اند .

استيضاح هاي پي در پي، سوال ، نامه و … بهانه جويي هاي انتخابات سال آينده براي جناح هاي سياسي است يا بازماندن از منافع ناشی  از كاسبگري تحريم يا واقعا حفظ منافع ملي ؟ !

گويا منتقدان پرخاشگر، مي خواهند با تقليل تلاش هايي كه براي حفظ و ثبات كشور صورت مي گيرد، دستاويزي براي خود برگيرند و بر سر کسانی بکوبند که شبانه روز در پی یافتن راهی برای تامین معیشت مردم در شرایط دشوار تحریم اند. چه كساني از شفافيت در معاملات نفتي در شرايط تحريم ناخشنودند ؟! آیا سراغ دارید روزی را که زنگنه و مدیرانش از فکر تامین درآمد کشور آسوده خاطر نشسته باشند؟ کمی انصاف و مروت کافی است تا چشم بگشایید.

این شک و تردید بر مردم عارض می شود که پرده نشينان كاسب تحريم چرا هوار برآورده اند كه چرا تخفيف در فروش نفت در كار نيست ؟ چرا نفت در بورس فروخته مي شود؟ شايد نان چرب و درآمد افسانه اي بازنگشته از فروش نفت در سالهايي كه كشتي هاي به اصطلاح بخش خصوصي جوان زنجاني چنان مذاق برخي ها را خوش كرده كه حالا  چنين از پس پرده بر طبل مي كوبند اما بقول مولانا پشت پرده از سايه تاريكشان راحت مي توان دريافت آنچه مي ريسند چرم است يا پنبه؟ وقتي آن روزها كه كاسبان ديروز و پرخاشگران منتقد امروز جيب هايشان پر پول مي شد. مي خواستند شغل ديگري براي خود بيافرينند كه برجام آمد، حال كه بدعهدي ظالمان وتحريم كنندگان ،بازكشور را به شرايط سخت فرو برده است، به نظر مي رسد هيچ تجارتي پرسودتر از كاسبي از تحريم ها عليه ايران وجود نداشته است و از اين رو مي توان به راحتي سرنخ هايي را يافت كه كدام دست هاي آلوده، مردان جنگ در شرايط امروز كشور نيستند و در ايران و ديگر نقاط دنيا در تجارت خانه هاي تحريم ،دلار و اسكناس مي شمرند …

يقيناً  پرده نشينان تاريكخانه اشباح تحريم، شفافيت و روشنايي را بر نمي تابند. پس چه بهتر براي آنان كه دست به نامه شوند و بر طبل بكوبند و بهانه اي براي عدم اهتمام به فروش نفت دست و پا كنند. حال بايد ديدآیا واقعا نيت كاسبان تحريم رونق تجارت خانه هايشان است يا منافع ملي ؟!