نگاه اقتصادی ناشیانه دولتمردان ایران نسبت به قاره سبز
نگاه اقتصادی ناشیانه دولتمردان ایران نسبت به قاره سبز

امیر کربلایی-صدای دیپلماسی(idva):تعاملات اقتصادی در دنیای امروز شاید یکی از تاثیرگذارترین مباحث در تعیین سیاست کشورها با یکدیگر باشد.تهیه نیازهای اساسی  و بحث سرمایه گذاری، مسیرهای پیش رو در تعاملات جهانی را تعیین می کند. کشورهای قدرتمند و مهم چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه علم و دانش و خدمات جزو کشورهای هدف […]

امیر کربلایی-صدای دیپلماسی(idva):تعاملات اقتصادی در دنیای امروز شاید یکی از تاثیرگذارترین مباحث در تعیین سیاست کشورها با یکدیگر باشد.تهیه نیازهای اساسی  و بحث سرمایه گذاری، مسیرهای پیش رو در تعاملات جهانی را تعیین می کند.

کشورهای قدرتمند و مهم چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه علم و دانش و خدمات جزو کشورهای هدف برای همه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه هستند.

اقتصاد و معیشت کشورهای ضعیف معمولا تحت تاثیر سیاست های پولی و مالی این قدرت ها است.آمریکا و اتحادیه اروپا که عملا ساختار پولی جهان را مدیریت می کنند بیشترین مبادلات را در حوزه مالی با یکدیگر دارند.

 در مقابل اروپا و ایران به عنوان دو شریک در حوزه اقتصادی و خدمات، تعاملاتی با یکدیگر داشته و دارند.

مطابق آخرین آماری که مرکز آمار اتحادیه اروپا منتشر کرده، در سال ۲۰۱۶ صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به آمریکا۳۶۲ میلیارد یورو بوده است .

این در حالی است که در همین سال، مجموع صادرات کالای کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران فقط ۸.۲ میلیارد یورو بوده است. به عبارتی صادرات کالای اروپایی‌ها به آمریکا ۴۴ برابر بیشتر از صادرات کالای آنها به ایران است.

مطابق این گزارش، واردات کالای کشورهای قاره سبز از آمریکا در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲۴۶ میلیارد یورو رسید، در حالی که واردات کالای این کشورها از ایران فقط ۵.۵ میلیارد یورو بوده است؛ یعنی اتکای اقتصاد اروپا به واردات کالا از آمریکا ۴۵ برابر بیشتر از واردات کالای آنها از ایران است.

در مجموع، تجارت کالایی اروپا و آمریکا (مجموع واردات و صادرات کالا بین دو طرف) در سال ۲۰۱۶ به رقم ۶۰۸ میلیارد یورو رسید در حالی که سهم ایران از تجارت کالایی با اروپا فقط ۱۳.۷ میلیارد یورو بوده است.

در بخش مبادلات خدمات، فاصله آمریکا با ایران در شراکت با اروپا بسیار بیشتر است. مطابق آخرین آمار، صادرات خدمات اروپا به ایران در سال ۲۰۱۵ فقط یک میلیارد یورو بوده، در حالی که در همان سال اروپایی‌ها ۲۲۵ میلیارد یورو از صادرات خدمات به آمریکا درآمد کسب کرده‌اند، یعنی فاصله ۲۲۵ برابری.

واردات خدمات اروپا از ایران در سال ۲۰۱۵ فقط ۶۰۰ میلیون یورو بوده در حالی که این کشورها ۲۱۲ میلیارد یورو از آمریکا خدمات وارد کرده‌اند که نشان می‌دهد وابستگی اروپا به واردات خدمات از آمریکا ۳۵۳ برابر بیشتر از ایران است. مجموع تجارت خدمات اروپا با آمریکا ۲۷۳ برابر بیشتر از شاخص مشابه با ایران است.

در نهایت،‌ مجموعه مبادلات تجاری (کالا + خدمات) اروپا با آمریکا ۱۰۴۵ میلیارد یورو است. در حالی که مبادلات تجاری ایران و اروپا فقط ۱۵.۳ میلیارد یورو است. در مقام مقایسه، مبادلات تجاری ایران و اروپا ۱.۶ درصد مبادلات تجاری آمریکا و اروپا است.

بر اساس گزارش مرکز آمار اروپا، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم متقابل کشورهای اروپایی و آمریکا تا پایان سال ۲۰۱۵ به ۵۰۰۰ میلیارد یورو رسیده است که با ارقام مربوط به ایران که کل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم آن از تمامی کشورهای جهان سالانه ۳-۲ میلیارد یورو است و کشورهای اروپایی هم از این رقم سهم ناچیزی دارند، اصلا قابل مقایسه نیست.

مجموع این آمارها و شاخص‌ها بیانگر وابستگی متقابل شدید میان اقتصاد اروپا و آمریکا است.

حال با همه این تفاسیر به نظر می رسد که دولتمردان ایران در حوزه اقتصادی نگاهی ناشیانه به سمت اروپا دارند و توقعاتی ساده اندیشانه. تنها گزینه که اروپا را در مقابل آمریکا قرار می دهد عدم وابستگی به تعهدات بین المللی است و نه چیز دیگر.

از این رو دولتمردان ایران باید این نکته را مد نظر بگیرند و در مذاکرات خود از اهرم فشاری غیر از مباحث پول و مالی جهت  پایبندی طرف مقابل به معاهدات بین المللی که با اصول راهبردی و حیاتی ایران گره خورده استفاده کنند.