نمایندگان شهرستانی بنیاد غدیر استان معرفی شدند.
نمایندگان شهرستانی بنیاد غدیر استان معرفی شدند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(IDVA) در این جلسه، پس از فرمایشات حاج آقا آل هاشم، حاج آقا مشتاقی و حاج آقا کاملی فر، احکام نمایندگی های بنیاد غدیر شهرستان های استان آذربایجان شرقی تحویل خادمان غدیر گردید. در اثناء جلسه، خادمان غدیر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.  

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صدای دیپلماسی ایران(IDVA) در این جلسه، پس از فرمایشات حاج آقا آل هاشم، حاج آقا مشتاقی و حاج آقا کاملی فر، احکام نمایندگی های بنیاد غدیر شهرستان های استان آذربایجان شرقی تحویل خادمان غدیر گردید. در اثناء جلسه، خادمان غدیر به ارائه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.