نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي  در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان
نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي  در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان

نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس اين مترقيانه ترين ایده‌ای است كه براي اولين بار مقام معظم رهبري مطرح فرمودند و بر اين اساس استوار است كه همه‌ی جهانيان رفراندوم را به معني انتخابات […]

نظرخواهي از دكتر علاءالدین بروجردي رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس

اين مترقيانه ترين ایده‌ای است كه براي اولين بار مقام معظم رهبري مطرح فرمودند و بر اين اساس استوار است كه همه‌ی جهانيان رفراندوم را به معني انتخابات فراگير قبول دارند. اصولاً مبناي دموكراسي غربي همين هست.

بنابراين با بازگشت میلیون‌ها فلسطيني كه آواره و از خانه و کاشانه‌ی خودشان رانده‌شده‌اند به داخل سرزمین‌های مادری‌شان رفراندومي با نظارت بین‌المللی برگزار شود و از همه‌ی مردم فلسطين اعم از مسلمانان، مسيحيان و یهودی‌ها نظرخواهي عمومي صورت گيرد. هر تصميمي را كه اين جمع براي سرنوشت فلسطين اتخاذ كنند جمهوري اسلامي ايران آن را می‌پذیرد.