نظرخواهي از دكتر حسين امیر عبداللهیان دبير ششمين كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس فلسطين در عرصه‌ی سياسي يك راهكار دارد و آن برگزاري رفراندوم هست به‌عنوان يك راهكار دموكراتيك. رفراندوم بين همه‌ی فلسطينيان در سرزمين تاريخي خودشان. شامل یهودی‌ها مسیحی‌ها و مسلمانان. […]

نظرخواهي از دكتر حسين امیر عبداللهیان دبير ششمين كنفرانس حمايت از انتفاضه فلسطين در خصوص برگزاري رفراندوم در ميان فلسطينيان – اسفند ۹۵ – حاشیه‌ی كنفرانس

فلسطين در عرصه‌ی سياسي يك راهكار دارد و آن برگزاري رفراندوم هست به‌عنوان يك راهكار دموكراتيك. رفراندوم بين همه‌ی فلسطينيان در سرزمين تاريخي خودشان. شامل یهودی‌ها مسیحی‌ها و مسلمانان. اين چيزي است كه هر كس كه به الفباي دموكراسي آشنايي داشته باشد بايد مورد تائید قرار بدهد اما متأسفانه به دليل گرایش‌ها سياسي خاص اين مسئله موردتوجه جهانيان قرار نگرفته است. درعین‌حال در عرصه‌ی عملي مهم‌ترین مسئله در ارتباط با فلسطين اين هست كه تجربه و تاريخ فلسطين ثابت كرده كه تنها و تنها مقاومت تعیین‌کننده‌ی آزادي قدس شريف و آزادي فلسطين و حفظ تماميت ارضي فلسطين هست.