نظام حقوقی فعالیت اقتصادی خارجیان (حقوق بین الملل خصوصی ایران)
نظام حقوقی فعالیت اقتصادی خارجیان (حقوق بین الملل خصوصی ایران)

کشور ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی از گذشته تا کنون به عنوان پل ارتباطی مناطق ژئواستراتژیک جهان نقش مهمی در اقتصاد بین الملل داشته است و امروزه نیز با توجه به عواملی نظیر توسعه صنایع همچون نفت ،گاز،پتروشیمی با اتکا به ذخایر عظیم موجود در کشور ، ظرفیت های بالای […]

کشور ایران به لحاظ برخورداری از موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی از گذشته تا کنون به عنوان پل ارتباطی مناطق ژئواستراتژیک جهان نقش مهمی در اقتصاد بین الملل داشته است و امروزه نیز با توجه به عواملی نظیر توسعه صنایع همچون نفت ،گاز،پتروشیمی با اتکا به ذخایر عظیم موجود در کشور ، ظرفیت های بالای صادراتی ، فعالیت های اقتصادی کشور درعرصه بین الملل رونق چشمگیری گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) همانگونه که رضا پاکدامن نویسنده کتاب اشاره کرده برای توسعه فعالیت اقتصادی خارجی در مرحله اول شناخت بازار گام اساسی محسوب می شود که برای رسیدن به این شناخت ،ناگزیر باید به شناخت وضعیت نظام حقوقی هر کشور پرداخت.
در همین راستا قوانین و مقرراتی که مورد توجه جدی شرکت های خارجی است را می توان به دو گروه تقسیم کرد:
الف) قوانین و مقررات عمومی ناظر بر کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از ایرانیان و خارجیان
ب) قوانین و مقررات اختصاصی ناظر بر حضور و فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران
با توجه به رویکرد محتوای کتاب ،بخش دوم این قوانین مورد توجه قرار گرفته است.
نویسنده در دیباچه کلام ،ابتدا چند اصل از قانون اساسی کشور که ناظر به روابط کاری ، معاملات وتوافقات با اتباع بیگانه است را مطرح نموده و در بخش بعدی موادی از قانون که اشاره به مقررات ثبت شرکت خارجی،قوانین ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی ،نظر شورای نگهبان در رابطه با ثبت شرکت خارجی است را با ذکر تمام جزئیات آورده است.در ادامه مقررات سرمایه گذاری خارجی، آیین نامه های اجرایی ، بحث بانک و بورس برای خارجیان و همچنین مقررات مالیاتی سرمایه گذاران خارجی ،قواعد و مقررات بیمه اتباع خارجی در ایران از مباحث دیگر کتاب می باشد. در نهایت نویسنده قوانین مربوط به داوری تجاری بین الملل و مقررات حل اختلاف و آیین دارسی مدنی و اجرای احکام مدنی در رابطه با خارجیان در ایران را در همه اجزا و ارکان آن با تکیه بر نص صریح قانون و شفاف سازی نظام حقوقی اقتصادی بیان نموده و تصویر روشنی را پیش روی علاقمندان ترسیم نموده است.
نکته مهم اینست که فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران با توجه به اصل قانون اساسی کشور ،قوه مقننه و نظر مجلس دررابطه با قوانین شرکت های خارجی، آیین نامه های اجرایی که زیر نظر قوه مجریه باید برگزار شود و نهایتا دخالت قوه قضائیه در هنگام اختلافات نشان میدهد که فعالیت اقتصادی سرمایه گذاران خارجی و فعالان اقتصادی خارجی در ایران باید در کانال این سه قوه قرار بگیرد و مجرای ورود به بازار ایران با فیلترینگ قانونی ایران در هر سه قوه امکان پذیراست.لذا این کتاب می تواند منبع و مرجع کاملی برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران خارجی در ایران و حتی برای فعالان اقتصادی داخلی که دربخش واردات و صادرات هستند باشد.
این کتاب به تازگی توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی به آدرس اینترنتی Www.cppc.ir و Www.takbab.com به زیور طبع آراسته شده و در اختیار علاقمندان قرار داده شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری صدای دیپلماسی