فرودگاه مهرآباد با تدابير ايمني و تخصصي آماده بهسازي برج مراقبت است
فرودگاه مهرآباد با تدابير ايمني و تخصصي آماده بهسازي برج مراقبت است

معاون عمليات هوانوردي شرکت فرودگاه‎ها و ناوبري هوايي ايران گفت: با شبيه‎سازي امکانات و تجهيزات لازم براي هدايت ايمن پروازها در برج قديم فرودگاه مهرآباد، مقدمات کار براي انتقال زيرساخت‎ها و آغاز بهسازي برج کنوني فرودگاه مهرآباد پس از ۱۵ سال فراهم شده است. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از روابط‎عمومي […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از روابطعمومي فرودگاه مهرآباد، محمد اميراني در جلسهاي كه به همين منظور برگزار شد، با بيان اينكه تدابير لازم در مورد جزئيات انتقال در واحدهاي برج و اپروچ مهرآباد توسط همكاران فرودگاه مهرآباد و ستاد اتخاذ شده است، گفت: براي اجراي اين پروژه بايد طبق برنامه زمانبندي شده پيش رفت و سناريوهاي مختلف استاندارد و ايمني در خصوص انتقال تجهيزات برج را نيز در نظر گرفت و تا آخرين لحظه همه مسائل و موانع احتمالي توسط واحدهاي فني و تجهيزات، ايمني، پدافند غيرعامل و همچنين الكتريكال بررسي شود تا بدون هيچگونه وقفهاي ايمني و استاندارد پروازها حفظ شود.

وي با بيان اينكه هدايت ايمن پروازها در برج قديم مهرآباد شبيهسازي شده و ارتباط راديويي و تلفني برج قديم و فرودگاه امام خميني(ره) و مركز كنترل براي هدايت پروازها برقرار شده است، گفت: با رعايت استاندارد انتقال بسترهاي ارتباطي، درصددیم تا با اين انتقال و جابجايي بتوانيم علاوه بر بهسازي و نوسازي برج جديد (كنوني) همزمان زيرساختهاي نصب سيستم سوئيچينگ را نيز انجام دهيم.

اميراني در پايان سخنان خود از تلاش شبانهروزي متخصصان مراقبت پرواز و الكترونيك مهرآباد تشكر و قدرداني كرد.

گفتني است، در اين جلسه با حضور متخصصان موارد مهم در حوزههاي عملياتي، مراقبت، الكترونيك، پدافند غيرعامل، تسهيلات و تجهيزات فرودگاهي و مديريت ايمني و غيره مورد بحث قرار گرفت.