صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مسیر توسعه
صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در مسیر توسعه

    پالایش و پخش در مسیر توسعه http://www.niordc.ir/index.aspx?siteid=78&fkeyid=&siteid=78&pageid=2223&newsview=11783

  • منبع خبر : پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva.ir)