مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه روابط عمومی ها منعکس خواسته ها و نیازهای مردم به مسئولان هستند گفت: روابط عمومی ها؛ زبان گویا و راهنمای سازمان ها در اولویت دهی به برنامه ها هستند. در واقع روابط عمومی برای مسئولان و دستگاه ها؛ جایگاهی مشاوره ای […]

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه روابط عمومی ها منعکس خواسته ها و نیازهای مردم به مسئولان هستند گفت: روابط عمومی ها؛ زبان گویا و راهنمای سازمان ها در اولویت دهی به برنامه ها هستند. در واقع روابط عمومی برای مسئولان و دستگاه ها؛ جایگاهی مشاوره ای و برای مردم آیینه ای از عملکرد و فعالیت دستگاه ها است.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از فرینا مرتضی بانک در بیست و ششمین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: در دنیای امروز؛ نقش روابط عمومی ها از یک نقش واسطه انتقال اطلاعات و ارتباطات به عنوان مشاور دستگاه ها ارتقاء داده شده است. وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ جامعه کامل و متنوعی از مهم ترین عناصر فعالیت های حاکمیتی و حکومتی در مباحث اقتصادی در کشور است که وظایف مهمی را نیز بر عهده دارد.
وی گفت: این ترکیب؛ مجموعه ای از مهم ترین دستگاه های تاثیرگذار، سیاست ها و برنامه های اقتصادی است و شما به عنوان مدیران روابط عمومی این مجموعه از جایگاه ویژه ای برخوردار هستید. بدون تردید اگر روابط عمومی ها مخاطبان هدف را به خوبی بشناسند و بر مبنای آن به به تولید پیام بپردازند؛ اثرگذاری فعالیت ها بیش از پیش نمود پیدا خواهد کرد و نتیجه مطلوبی را نیز به همراه دارد.
مشاور رییس جمهور در تحلیل وضعیت دستگاه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در عمر ۴۰ ساله انقلاب اسلامی گفت: در این سالها با وجود مشکلاتی که وجود داشته و دارد؛ از پشتیبانی مردم از دولت و حکومت کاسته نشده است. مردم از اتفاقاتی که در کشور رخ می دهد آگاه هستند و موقعیت کشور را با کشورهای دیگر می سنجند. مردم برای تغییر و بهبود وضعیت به راهکار نیاز دارند و این وظیفه روابط عمومی ها است که آرامش را به مردم برگرداند؛ باور آنها را تقویت کنند و امید مردم را افزایش دهند.
بانک با تاکید بر اینکه مدیران و مسئولان حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی باید دیدگاه ها و نیازهای مردم را دریافت و به مسئولان منتقل کنند گفت: امروز شرایط کشور سخت است و مهم ترین مسئله مردم، اقتصاد و معیشت است. این وظیفه مسئولین روابط عمومی ها است که فعالیت ها و اقدامات مثبتی که دولت انجام می دهد را منعکس کنند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دولت فعلی آمریکا را دولتی با رویکرد ناسیونالیسم افراطی هیتلری خواند و افزود: دولت آمریکا برای جهان یک خطر جدی است که با یکجانبه گرایی مفرط تمام مسیرهای بین المللی را دچار بحران کرده است.
وی افزود: نقش ایران در شرایط سیاسی و امنیتی منطقه بی نظیر است و مقابله ای که ایران با داعش و گروهای تروریست انجام می دهد به لحاظ امنیتی و موضوع برجام یک الگوی شفاف و روشن از تعاملات بین المللی است که توسط ایران حمایت شده و به صورت الگوی تعاملی خودش را نشان داده است.
بانک با اشاره به اینکه باید باور مردم در بخش فعالیت ها و اقدامات مثبتی که دولت انجام می دهد تقویت شود گفت: موفقیت در این زمینه نیاز به مخاطب شناسی، افکارسنجی و ایجاد وحدت رویه و انسجام در غالب طراحی های کلان استراتژیک دارد.
وی ادامه داد: ایران کشوری مستقل است و نیاز به امکانات، ابزارها و هزینه برای حفظ این استقلال دارد. مهمترین بحث ما همراهی مردم با سیستم و نظام است. امروز ما در جایی ایستاده ایم که می توانیم ادعا کنیم کشور ایران علیرغم همه مشکلات بیرونی، داخلی و خارجی، در امنیت و ثبات قوی در فعالیت است و می تواند از این شرایط عبور کند و این نیاز به وحدت و انسجام دارد تا قدرت خودمان را بیش از پیش تقویت  کنیم.
گفتنی است؛ بیست و ششمین جلسه شورای اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیران و مسئولان حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

منبع:فرینا