رزمايش ذوالفقار ولايت نيروي زميني ارتش آغاز شد
رزمايش ذوالفقار ولايت نيروي زميني ارتش آغاز شد

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(IDVA) روابط عمومي نيروي زميني ارتش : رزمايش ذوالفقار ولايت نيروي زميني ارتش در دو مرحله تك شبانه و روزانه در منطقه شمال غرب كشور با حضور تيپ هاي ۴۰،۴۱ پهباد، تيپ۳۲۱ متحرك هجومي ، يگان مهندسي و با پشتيباني بالگردهاي هوانيروز  برگزار ميگردد

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(IDVA)

روابط عمومي نيروي زميني ارتش :

رزمايش ذوالفقار ولايت نيروي زميني ارتش در دو مرحله تك شبانه و روزانه در منطقه شمال غرب كشور با حضور

تيپ هاي ۴۰،۴۱ پهباد، تيپ۳۲۱ متحرك هجومي ، يگان مهندسي و با پشتيباني بالگردهاي هوانيروز  برگزار ميگردد