-گروه اقدام ویژه علیه ایران در چه شرایطی شکل گرفته؟؟؟؟ -هدف از شکیل این گروه چه بوده؟؟ -آیا آمریکا هدف خاصی از تشکیل این گروه داشت ؟؟؟؟ -هدف آمریکا از تشکیل این گروه چه بود؟؟؟؟؟؟ پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)برای دریافت پاسخ همه این سوالها شمارا به تماشای این مصاحبه جنجالی دعوت میکند بخش هفتم […]

-گروه اقدام ویژه علیه ایران در چه شرایطی شکل گرفته؟؟؟؟

-هدف از شکیل این گروه چه بوده؟؟

-آیا آمریکا هدف خاصی از تشکیل این گروه داشت ؟؟؟؟

-هدف آمریکا از تشکیل این گروه چه بود؟؟؟؟؟؟

پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)برای دریافت پاسخ همه این سوالها شمارا به تماشای این مصاحبه جنجالی دعوت میکند

بخش هفتم مصاحبه