دولت‌ها تلاش می کنند تا خود را مقصر مشکلات معرفی نکنند
دولت‌ها تلاش می کنند تا خود را مقصر مشکلات معرفی نکنند

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva) دکتر علیرضا امینی سردبیر ماهنامه دیپلماسی و کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت‌ها در یک پروپاگاندای تبلیغاتی تلاش می کنند تا خود را مقصر مشکلات ندانند و با فرافکنی سعی دارند تقصیرها را گردن دیگری بیندازند. علیرضا امینی کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرنگار حوزه […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva) دکتر علیرضا امینی سردبیر ماهنامه دیپلماسی و کارشناس مسائل سیاسی گفت: دولت‌ها در یک پروپاگاندای تبلیغاتی تلاش می کنند تا خود را مقصر مشکلات ندانند و با فرافکنی سعی دارند تقصیرها را گردن دیگری بیندازند.

علیرضا امینی کارشناس مسائل سیاسی، در گفت و گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، با اشاره به این موضوع که دولت موظف است نسبت به شرایط موجود جامعه اقدامات را انجام دهد، اظهار داشت: متأسفانه در حادثه فوت دختر آبی، دولت انگشت اتهامش را به روی قوه قضائیه و ساختارهای قضایی گرفته است؛ درحالی که اساسا قوه قضائیه قوه ای است که در آن قرار است شرایط و متهمان به جایی برسد که با قاضی و احکام قضائی سروکار داشته باشند.

وی ادامه داد:  ریشه اصلی ماجرای دختر آبی، آنچه که تصور و عموم گفته می شود، نیست و البته موضوع من پرداختن به حادثه دختر آبی نیست بلکه موضوع علت و معلولی است، یعنی چه عامل باعث ایجاد این اتفاق شده است. جهرمی وزیر ارتباطات و ابتکار معاون رئیس جمهور، در بیانیه ای قوه قضائیه را مقصر می دانند درحالی که اگر زیرساخت های لازم از سوی دولت برای موضوع به استادیوم رفتن بانوان حل می شد، شاید شاهد بروز چنین مشکلاتی نبودیم.

این کارشناس سیاسی با اشاره به این موضوع که ریل گذاری فرهنگی و ارشادی کشور برعهده دولت است، گفت: متأسفانه دولت سیستمی را پیش گرفته مبنی بر اینکه به دنبال متهم است درحالی که ریل گذاری مباحث فرهنگی و ارشادی برعهده دولت است و دولت نباید به دنبال متهم باشد. اگر این ریل گذاری به درستی انجام گرفته بود، امروز جامعه و بسترهای فرهنگی اش دچار چنین تنش هایی نمی شد.

وی یادآور شد: دولت ها در یک پروپاگاندای تبلیغاتی تلاش می کنند تا خود را مقصر ندانند و با فرافکنی سعی دارند تقصیرها را گردن دیگری بیندازند. دولت خدمات و وظایفی را که برعهده دارد را انجام نمی دهد و در نهایت دیگران را متهم می کند.

امینی تصریح کرد: خانم ابتکار معاون رئیس جمهور برای فوت دختر آبی اظهار تأسف می کند اما این پرسش مطرح می شود که شما چه مدتی است در مورد حضور بانوان در استادیوم ها گفتگو داشته اید و چه کسی باید زیرساخت ها را آماده کند؟ و آیا نباید شما به عنوان دولت این زیرساخت ها را فراهم می کردید؟

وی با اشاره به این موضوع که ابزار قدرت و جریان سازی در دست دولت است، گفت: متعجم چرا دولت ها به ویژه دولت آقای روحانی مدام دنبال متهم هستند درحالی که دولت باید ابزاری را فراهم کند تا جوانان آسیب نبینند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به این موضوع که قوه قضائیه مسئولتیش زمانی است که جرم شکل می گیرد، گفت: در اسلام مطرح شده که پیشگیری بهتر از درمان است و پیشگیری یعنی تولید زیرساخت؛ یعنی دولت باید این زیرساخت ها را فراهم کند.

امینی تصریح کرد: دولت براساس وزارتخانه های تخصصی اش، مسئول ریل گذاری اقدامات در کشور است. اگر دولت این ریل ها را به اشتباه بچیند، قطار مسافربری که مردم و اهدافش است، با مشکل روبرو خواهد شد. متأسفانه دولت وظایف خود را فراموش کرده است و البته منظور از دولت فقط دولت آقای روحانی نیست و همه دولت ها را در بر می گیرد گرچه دولت آقای روحانی در خواب طولانی فرورفته است.

وی خاطرنشان کرد: پیگیری‌ها درباره زیرساخت‌های مربوط به ورود بانوان به استادیوم برعهده وزارتخانه تخصصی دولت یعنی وزارت ورزش است و اگر قرار است اتهامی به کسی وارد شود، روی اتهام یقینا به دولت است.