دوره اصلاح مصرف با بخشنامه و زیرنویس تلویزیون گذشته است
دوره اصلاح مصرف با بخشنامه و زیرنویس تلویزیون گذشته است

 وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دوره ترویج اصلاح مصرف از طریق «بخشنامه و زیرنویس شبکه های تلویزیونی» گذشته است، مدیریت مصرف برق را نیازمند «تهیه و تدوین سیاست ها و سازوکارهای تشویقی برای مصرف کنندگان دانست و گفت: در بخش اجرا نیز دست اندرکاران به روش های انگیزشی نیاز دارند و باید با راه […]

 وزیر نیرو با تاکید بر اینکه دوره ترویج اصلاح مصرف از طریق «بخشنامه و زیرنویس شبکه های تلویزیونی» گذشته است، مدیریت مصرف برق را نیازمند «تهیه و تدوین سیاست ها و سازوکارهای تشویقی برای مصرف کنندگان دانست و گفت: در بخش اجرا نیز دست اندرکاران به روش های انگیزشی نیاز دارند و باید با راه های مختلف به این مهم دست یابیم.

 به گزارش “دیپلماسی”، «رضا اردکانیان» امروز (دوشنبه) در سی و سومین بین المللی برق در محل پژوهشگاه نیرو اظهار داشت: صنعت برق ایران با وجود قیمت تکلیفی، توانسته نیازها را به هر شکل و با هر زحمت جوابگو باشد.
وی گفت: انتظار می رود بویژه در این دوره که برنامه وزارت نیرو براساس مدیریت همزمان تولید و مصرف تعریف شده، از همه ظرفیت ها برای تحقق این مهم استفاده شود.
وزیر نیرو در ادامه پرسید، آیا تغییری در مدل ذهنی طراحی چنین اجتماعاتی (همایش برق) برای این برنامه ها ایجاد کرده ایم یا بنای ایجاد آن را داریم؟ یا اینکه همچنان خود را به عنوان تولیدکنندگان می شناسیم و هر چه کمبود در عرصه های مختلف از جمله بُعد اجتماعی صنعت آب و برق داریم را به گردن بحث قیمت تکلیفی می اندازیم؟
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که شیوه های مدیریتی تاثیر چشمگیری در هزینه تولید دارد؛ این موضوع منحصر به بخش برق نیست و اگر رفتارهای بهینه را سرلوحه قرار دهیم، زمینه های لازم برای دور شدن از قیمت تکلیفی فراهم می شود.
اردکانیان خطاب به فعالان صنعت برق گفت: حتی در موضوع قیمت تکلیفی نیز سهم عمده در حل شدن یا نشدن موضوع برعهده ماست.
وی گفت: با نادیده گرفتن عرصه مسایل اجتماعی و ارتباط با مصرف کننده، پرداختن به سازوکارهای آن و استفاده نکردن از تجربیات سایر کشورها، فرصت را از دست می دهیم.
 سهم تحقیقات به چهار درصد ارزش افزوده برسد
این مقام مسئول اظهار داشت: صنعت برق از زیربنایی ترین عرصه های فعالیت و توسعه در همه جا بویژه کشورهای در حال توسعه است؛ این صنعت همیشه در ارتباط نزدیک با جامعه علمی بوده و از ظرفیت های علمی بهره مند شده است.
وی گفت: همایش برق فقط یک رویداد علمی یا اجرایی نیست، بلکه پیوند هر ۲ حوزه است؛ جایی که انتظار می رود یافته های علمی از یک سو و شناخت مسایل صنعت برق از سوی دیگر منجر به ارایه راه حل های کارآمد برای مشکلات موجود شود.
اردکانیان اضافه کرد: سهم تحقیقات در افق چشم انداز باید به چهار درصد ارزش افزوده برسد، در اینجا این پرسشها مطرح است که اکنون مقدار کمّی قابل اتکای صنعت برق چقدر است؟ آیا در افق چشم انداز به این سند خواهیم رسید و از کیفیت قابل انتظار برخوردار است؟
به گزارش ایرنا، سی و سومین همایش بین المللی برق و ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق امروز در پژوهشگاه نیرو آغاز شد که تا دوم آبان ماه ادامه دارد.
منبع:ایرنا
انتهای پیام/