به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از اتحاد ایران با چین و روسیه گفت: آمریکا با صلاح دید خود نظم جهانی دموکراتیک جدیدی ایجاد میکند تا از قدرت گرفتن «نقش‌آفرینان بد» همچون ایران، روسیه و چین جلوگیری کند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) وزیر امور خارجه آمریکا با اعلام نگرانی از اتحاد ایران با چین و روسیه گفت: آمریکا با صلاح دید خود

نظم جهانی دموکراتیک جدیدی ایجاد میکند تا از قدرت گرفتن «نقش‌آفرینان بد» همچون ایران، روسیه و چین جلوگیری کند.