حيرت از عملكرد مديريتي و دروغ هاي فضاي مجازي
حيرت از عملكرد مديريتي و دروغ هاي فضاي مجازي

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) و به قلم بابک شناسی: حيرت از عملكرد مديريتي و دروغ هاي فضاي مجازي در یادداشت قبل از نحوه عملکرد نامناسب مسئولین کشور و مباحثه مجازی آنها درخصوص سیل اخیر ، که موجب آسیب های مالی و جانی بسیار گردید اشاره ای شد ولی در روز های اخیر […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva) و به قلم بابک شناسی:

حيرت از عملكرد مديريتي و دروغ هاي فضاي مجازي

در یادداشت قبل از نحوه عملکرد نامناسب مسئولین کشور و مباحثه مجازی آنها درخصوص سیل اخیر ، که موجب آسیب های مالی و جانی بسیار گردید اشاره ای شد ولی در روز های اخیر و در نهایت تعجب برخی مدیران محترم به صراحت از نحوه مطلوب خدمات رسانی به مردم و مناطق سیل زده اشاره کرده و از آرامش کامل مردم در پل دختر و معمولان خبر داده !!! طبق گفته این مسئول محترم گویا شرایط برای خدمات رسانی نیز کاملاً محیا است!!! و انتقاداتی از فضای مجازی و کانال های غیر رسمی مبنی بر شایعه پراکنی کردند !!! در پاسخ به این مقام محترم قلمم عاجز ماند و انگشت حیرت به دهان گرفتم. خاطرم هست که در جریان انتخابات ۱۳۹۲ کاندیداهای محترم ، رئیس دولت قبل را متهم به دروغ گوئی و نشر آمار و عملکرد واهی کردند که گویا این قصه در حال تکرار است. گویا به راحتی تمام فیلم ها و گریه های مردم را نادیده گرفته و چشم بر آنها بسته ایم. در کلیه فیلم های منتشر شده در فضای مجازی مردم از عدم خدمات رسانی و کمک های دولتی معترض هستند . نمی دانم از کدام بگویم؟؟ در این حجم عظیم معترضان شخصاً فیلمی ندیدم که هیچ یک ازمردم از عملکرد و نحوه کمک رسانی ها رضایت داشته باشند. آنچه نمود بیشتری داشت عکس های سلفی برخی از پرسنل هلال احمر بود و نمایش برخی مدیران که در سیل راه می رفتند و نظاره گر ویرانی ها بودند  و برخورد فیزیکی محافظان با احدی از هموطنان سیل زده !!! از کدام گریه هموطنانم بگوییم که غیرتمندانه نظاره گر تخریب زندگیشان بودند و نگرانی شان غذای کودک خردسالش بود؟ از فریادهای کدام یک از زنان سرزمینم بگویم؟ سوال اینجاست که این حجم از چشم پوشی ها به کدام علت است؟ کاش مقامات محترم همانند راه پیمائی اربعین امام حسین (ع) موکب های کمک رسانی مردمی را در شهرها و روستاها بنا می ساختند تا مردم مهربان بار دیگر مهربانی خویش را (همچون زلزله کرمانشاه و سیل شیراز) به رخ مردم جهان بکشند. قطع به یقین همانطورکه این مسئول محترم از عجز و ناتوانی مردم چشم پوشی می کنند این عمل درخصوص مردم نسبت به آنان نیز کاملاً صادق و متقابل خواهد بود. متأسفانه معضلات هموطنان تبدیل به فرصتی شده برای نمایش مسئولیت پذیری طیف های مختلف سیاسی و اجتماعی و  در این میان آنچه مسلم و مشهود است دردمندی مردم کشور از عدم کفایت مدیران اجرایی است. وقتی با تکنولوژی اولیه مانند بیل و کلنگ هم نمی توانیم به هموطنان کمک کنیم و در چنین مسائل با عملکرد خود رضایت آنان را فراهم آوریم چگونه می خواهیم از پشتیبانی آنان در مسائل مختلف سیاسی و بین المللی بهره مند شویم. ؟ چند نفر در میان انبوده سیل زدگان می توان یافت که به قول و اقرار او ، با وجود اینکه هیچ مسئولی به آنان سرنزده و کمک رسانی لازم انجام نشده شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دهد !!! و ما نيز از بودجه نا چيز ستاد مديريت بحران ( و غافلگيري هميشه اين ستاد ) در برابر ساير رديف هاي بودجه ، غمض عين ميكنيم علی برکت الله …