جلد پیش شماره ماهنامه بین المللی دیپلماسی
جلد پیش شماره ماهنامه بین المللی دیپلماسی

سرمقاله نگاه به عرصه های سیاست و به تبع آن واژه دیپلماسی و بررسی تاریخی آن نشان میدهد که تغیرات گسترده ای را در طول سالها به خود دیده است که توانسته تعریف معمول دیپلماسی یعنی هنر به کارگیری تکنیکهای مذاکره در حوزه سیاست خارجی وسط نمایندگان یک دولت در قالب تعیین شده دکترین کشور […]

سرمقاله

نگاه به عرصه های سیاست و به تبع آن واژه دیپلماسی و بررسی تاریخی آن نشان میدهد که تغیرات گسترده ای را در طول سالها به خود دیده است که توانسته تعریف معمول دیپلماسی یعنی هنر به کارگیری تکنیکهای مذاکره در حوزه سیاست خارجی وسط نمایندگان یک دولت در قالب تعیین شده دکترین کشور مطبوع خود را با تغییرات شگرفی روبه رو کند و اساسا برای تولید واژه دیپلماسی عمومی جایگاه جدی ای در عرصه سیاست بین الملل ایجاد کند ونیز نقش اجتماعی جامعه رادر مداخله دیپلماسی پررنگ نماید. به این معنا که حضور مردم و تاثیرات آن توانسته شاخه و برگهای گسترده ای را به حوزه دیپلماسی اضافه و شاخصهای جدیدی را برای دیپلماسی تعریف نماید. در این هیاهوی تئوری‌های جدید و نظریه های گسترده بر آن شدیم تا با رویکردی دانش محور دست به انتشار ماهنامه ای بزنیم که در آن شاخصهای مهم دیپلماسی را که توجه کمتری در عرصه سیاسی و دولتی جمهوری اسلامی ایران به آن شده با رویکرد به عملکرد دولت مردان نظام توسط صاحب نظران مورد نقد و بررسی قرار دهیم وبا بهره گیری از توان علمی کشور به ارائه راهبرد و راهکاری اجرایی برای تقویت حوزه های جدید دیپلماسی در دکترین سیاسی کشور بپردازیم. در این میان بر آن شدیم تا از جمعیت های مردمی (NGO) که توسط جمعی از نخبگان عرصه سیاست بین الملل بر اساس چشم اندازهای انقلاب اسلامی ایران و بر مبنای رسالت این نظام فعالیت های خود را در عرصه بین المللی آغاز نموده‌اند یاری جویم که از مهم ترین آنها می توان به مرکز جهانی رفراندوم  سرنوشت ساز فلسطین، جمعیت بین المللی صلح و تقریب ادیان و مذاهب اسلامی، مرکز جهانی حمایت از حقوق بشر و مجمع جهانی مستضعفین نام برد و به عنوان نیروی متخصص مردمی اشاره کرد که با استفاده از جامعه غنی علمی خود با ارائه تحلیلها و بررسی موضوعات در ارائه مطالب به روز ما را یاری نمایند.تا در راستای رسالت ماهنامه مستحکم تر قدم برداریم .به همین منظور در تقسیم بندی فصلی ماهنامه چهار شاخصه اصلی محل بحث دیپلماسی در دنیا را محور فصول قرار داده که شامل دیپلماسی سیاسی، اقتصادی، عمومی و فرهنگی می گردد که هرکدام بر اساس نوع موضوع خود پرداختن به موضوعات خردتر و تخصصی تر را در دستور کار قرار می دهند.در این مسیر قدردان یارانی هستم که نه تنها در عرصه علم بلکه در لباس فاخر اخلاق نیز از بهترین های این عرصه خاکی نامیده می شوند و همچنین باور داریم که عمومی و عرصه جولان نخبگان خوش فکر جوان ایران اسلامی باشد که به یقین فرصتی اگر فراهم شود تاریخی نو خواهند ساخت. در این خاک مقدس، به همین منظر فراخوان خود را برای جذب اندیشمندان حوزه و دانشگاه به خصوص در شهرستانهای ایران اسلامی اعلام می داریم تا با قلم و افکار خود چرخه این حرکت را سرعت و جلا بخشند تا عمر چه یاری کند و بخت چه باشد.

یا علی (سردبیر:دکتر علیرضا امینی)

با کمال افتخار و خرسندی شمارابه خواندن جلد۱ماهنامه بین المللی دیپلماسی در تاریخ خرداد۱۳۹۷دعوت میکنیم

هدف ما جلب رضایت و اعتماد شماست
با ما همراه باشید

مشاهده پیش شماره ماهنامه