تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی با مشکل تحریم مواجه است
تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی با مشکل تحریم مواجه است

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)  سعید نمکی ، وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تقریبا تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی به نوعی با مشکل تحریم مواجه شده است، اما در وزارت بهداشت تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلی از این بابت متوجه مردم نشود و از هر طریق ممکن، تامین دارو انجام می‌شود.»

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva)  سعید نمکی ، وزیر بهداشت در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «تقریبا تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی به نوعی با مشکل تحریم مواجه شده است، اما در وزارت بهداشت تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلی از این بابت متوجه مردم نشود و از هر طریق ممکن، تامین دارو انجام می‌شود.»

تمام داروها و مواد اولیه دارویی وارداتی با مشکل تحریم مواجه است