بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای توسعه اکوسیستم شرکتی
بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای توسعه اکوسیستم شرکتی

دکتر سیاوش ملکی فر،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در سومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلیمر گفت: همه شرکت های جهان نیاز به نوآوری دارند، اما کشرهای ایران متاسفانه نوآوری را در زمان طولانی با هزینه زیاد انجام می دهند. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)وی ادامه داد: این در […]

دکتر سیاوش ملکی فر،معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در سومین همایش ملی نوآوری در صنعت پلیمر گفت: همه شرکت های جهان نیاز به نوآوری دارند، اما کشرهای ایران متاسفانه نوآوری را در زمان طولانی با هزینه زیاد انجام می دهند.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران (idva)وی ادامه داد: این در حالی است که شرکت های مهم جهان می توانند نوآوری را با هزینه کم و زمان سریع انجام دهند و این شرط موفقیت آنها است.

ملکی فر افزود: شرکت ها برای گسترش نوآوری به چند امر نیاز دارند که از میان آنها می توان به شبکه سازی، شتاب دهی، تامین مالی و اکتساب اشاره کرد.

وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی این توانایی را دارد که شرکت های بزرگ صنعتی را به شرکت های دانش بنیان متصل سازد تا نیاهای نوآورانه خود را به دست آورند.

وی همچنین در پایان به معرفی بسته حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برای توسعه اکوسیستم شرکتی پرداخت.