ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛اما نشانی از آمادگی آمریکا نیست
ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛اما نشانی از آمادگی آمریکا نیست

ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛اما نشانی از آمادگی آمریکادر این مسیر  نیست به گزارش خبرگزاری دیپلماسی و به نقل از مهر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری کیودو اعلام کرد: ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛ اما نشانه ای از آمادگی واشنگتن در این مسیر وجود ندارد. وزیر خارجه ایران […]

ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛اما نشانی از آمادگی آمریکادر این مسیر  نیست

به گزارش خبرگزاری دیپلماسی و به نقل از مهر محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری کیودو اعلام کرد: ایران راه گفتگو را بازگذاشته است؛ اما نشانه ای از آمادگی واشنگتن در این مسیر وجود ندارد.

وزیر خارجه ایران ادامه داد: راه گفتگوی بی قید و شرط را بازگذاشته ایم؛ اما تا زمانی که واشنگتن نتواند به ایران احترام بگذارد، مذاکره با این کشور شدنی نیست. متاسفانه نحوه رفتار آمریکا باعث شده است تا مطلوبیت مذاکره از اساس زیر سؤال برود.

وی در این خصوص اضافه کرد: آمریکا می‌ تواند با پیروی از توافق هسته‌ ای سال ۲۰۱۵ که به‌ صورت غیرقانونی از آن خارج شد و نیز لغو تحریم‌ ها علیه ایران، راه را برای مذاکره با ایران هموار کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در ادامه تصریح کرد: در شرایط کنونی، ایران هم نفت خود را می‌ فروشد و هم می تواند اقتصاد خود را حفظ کند.

محمدجواد ظریف تأکید کرد: بر اساس ارزیابی خودمان و امنیت ملی و منافعمان تصمیم خواهیم گرفت.

 

منبع:مهر