اولین جشنواره رویش بیان ( استعداد يابي) در حوزه مجری گری و گویندگی
اولین جشنواره رویش بیان ( استعداد يابي) در حوزه مجری گری و گویندگی

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) اولین جشنواره رویش بیان ( استعداد يابي) در حوزه مجری گری و گویندگی با همکاری دانشگاه آیندگان و مديريت آموزش و پرورش شهرستان تنكابن و پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران ( IDVA)در شهر تنکابن استان مازندران برگزار گرديدکه می توانید خلاصه ای از این جشنواره را در کلیپ […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(idva) اولین جشنواره رویش بیان ( استعداد يابي) در حوزه مجری گری و گویندگی با همکاری دانشگاه آیندگان و مديريت آموزش و پرورش شهرستان تنكابن و پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران ( IDVA)در شهر تنکابن استان مازندران برگزار گرديدکه می توانید خلاصه ای از این جشنواره را در کلیپ پایین مشاهده فرمایید