انفعال و وادادگی وزارت امور خارجه در سایه دیپلماسی خنده فارغ از پرداخت به دلیل و علت اقدام فعلی کشور هلند در اخراج دیپلمات‌های ایرانی و به پیوست آن سابقه اقدامات خصمانه و اهانت‌آمیز این کشور در دهه‌های گذشته درباره ایران، مسئله مهم توجه به اقدامی است که می‌بایست به‌وقت و به میزان مناسب از […]

انفعال و وادادگی وزارت امور خارجه در سایه دیپلماسی خنده

فارغ از پرداخت به دلیل و علت اقدام فعلی کشور هلند در اخراج دیپلمات‌های ایرانی و به پیوست آن سابقه اقدامات خصمانه و اهانت‌آمیز این کشور در دهه‌های گذشته درباره ایران، مسئله مهم توجه به اقدامی است که می‌بایست به‌وقت و به میزان مناسب از وزارت امور خارجه ایران و سفارت ایران در هلند در قبال اتفاق اخراج دو دیپلمات ایرانی به اجرا گذاشته می‌شد. اقدامی که نه‌تنها به جهت حمایت از دو دیپلمات اخراجی ایرانی است بلکه اقدامی در مقابل توهین انجام‌شده به‌نظام و ملت ایران است.

وزارت منفعل امور خارجه ایران همانند پنج سال گذشته که تمام امور مربوط به حوزه دیپلماسی کشور را در سکوت خبری و دور از شفاف‌سازی و آگاه‌سازی ملت ایران انجام داده است. همانند موضوع برجام که در تمامی مدت مذاکرات تا کید به محرمانه بودن موضوع داشته و ملت ایران را از کمترین اخبار دورنگه می‌داشتند درحالی‌که متن برجام مابین رسانه‌های دنیا برای عموم مخاطبین انتشاریافته بود و فقط ملت ایران که اصلی‌ترین رکن این اتفاق بودند غریبه و ناامن معرفی می‌شدند؛ که صدالبته تشت رسوایی عدم کارآمدی برجام صدای عالم‌گیری داشت. این بار نیز در یک رویکرد غیرحرفه‌ای پس از یک ماه تأخیر از اقدام سازمان اطلاعات هلند مجدد بخوانید سازمان اطلاعات هلند و نه وزارت خارجه آن! سخنگوی وزارت امور خارجه در اقدامی عجیب و خارج از عرف معمول در یک نشست بابیان بینابینی (نه تائید و نه تکذیب) موضوع را این‌گونه پاسخ می‌دهد.

قصد نگارنده از این یادداشت شرح ماوقعِ و چرایی ماجرا نیست بلکه تعجب از عملکرد وزارت امور خارجه است وزارتی که از وزیر و معاونینش تا رده‌های دیگر همگی کباده تخصص و تجربه این حوزه را بر دوش می‌کشند چگونه پذیرفته‌اند در عرصه بین‌الملل این‌گونه تحقیر شدن و نادیده گرفتن عزت مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران را. تا جایی که حتی در شفاف‌سازی و بیان واقعیت مباحث پیش‌آمده و روشن نمودن افکار عمومی داخلی و خارجی هیچ قدم قابل‌ذکری را برنداشته‌اند. و این‌گونه منفعلانه نسبت به این تحقیر تاریخی سکوت اختیار نموده‌اند به نظر می‌رسد باید منتظر ماند تا شاید مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های مرتبط با حوزه بین‌الملل و یا شاید مانند همیشه افسران آتش به اختیار جبهه فرهنگی جوانان غیور مسلمان ایرانی اقدامی نسبت به این کشور که به فرمایش رهبر فرزانه انقلاب{ کشور کوچکی مثل هلند} جوابی درشان یک نظام مقتدر اسلامی ایرانی بدهند که این مهم و برخورد مقتدرانه به‌یقین از وزارت منفعل امور خارجه و تئوری دیپلماسی خنده آن هرگز بر نخواهد آمد.