انتقاد وزارت خارجه از ادعاهای آلمان علیه ایران
انتقاد وزارت خارجه از ادعاهای آلمان علیه ایران

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از ادعاهای آلمان علیه ایران درحالی که چشم‌ خود را بر روی مداخله‌های آمریکا در غرب آسیا بسته است، انتقاد کرد.

سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از ادعاهای آلمان علیه ایران درحالی که چشم‌ خود را بر روی مداخله‌های آمریکا در غرب آسیا بسته است، انتقاد کرد.