انتصاب معاون وزیر دادگستری
انتصاب معاون وزیر دادگستری

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(Idva)  وسید علیرضا آوائی در حکمی علی فرهادی  را به سمت معاون حقوقی و امور مجلسوزارت دادگستری منصوب کرد. در بخشی از حکم آوائی خطاب به فرهادی آمده است: با توجه به شایستگی های معنوی، اخلاقی، علمی، عملکردی و نیز تجارب موفق و ارزشمندی که از آن بهره مند می باشید، جنابعالی را به عنوان معاون […]

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی(Idva)  وسید علیرضا آوائی در حکمی علی فرهادی  را به سمت معاون حقوقی و امور مجلسوزارت دادگستری منصوب کرد.

در بخشی از حکم آوائی خطاب به فرهادی آمده است:

با توجه به شایستگی های معنوی، اخلاقی، علمی، عملکردی و نیز تجارب موفق و ارزشمندی که از آن بهره مند می باشید، جنابعالی را به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری منصوب می نمایم.

امید است با توکل به خداوند تبارک و تعالی و توسل به ائمه معصومین علیهم السلام توفیق یابید تحول چشمگیری در حوزه مأموریت خود بوجود آورده و موجبات ارتقاء بیش از پیش امور مربوطه را فراهم آورید.

فرهادی پیش از این، در سمت سرپرست معاونت حقوقی و معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور مشغول فعالیت بوده است.