وزیر جهاد کشاورزی دوباره برای وزیر کشور نامه نوشت و درخواست افزایش اعتبار برای مبارزه با ملخ های صحرایی کرد. به گزارش  پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از تسنیم،  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه به وزیر کشور در سال گذشته برای افزایش اعتبارات مبارزه با ملخ های صحرایی،  دوباره برای […]

وزیر جهاد کشاورزی دوباره برای وزیر کشور نامه نوشت و درخواست افزایش اعتبار برای مبارزه با ملخ های صحرایی کرد.

به گزارش  پایگاه خبری صدای دیپلماسی(idva) و به نقل از تسنیم،  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی بعد از ارسال نامه به وزیر کشور در سال گذشته برای افزایش اعتبارات مبارزه با ملخ های صحرایی،  دوباره برای وزیر کشور نامه نوشت و در خواست کمک کرد.

در این نامه اشاره شده است که این ملخ ها امنیت غذایی و پایداری عرصه‌های منابع طبیعی کشور را با تهدید جدی مواجه نموده است و اعتبارات مالی اختصاص یافته برای مبارزه با این ملخ ها کافی نیست.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به  رحمانی فضلی وزیر کشور و قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران کشور نوشت:  پیرو نامه شمراه ۰۲۰٫۲۲۷۵۱ به تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۷، همانگونه که استحضار دارید؛ هجوم ملخ صحرایی از کشورهای همسایه، پهنه وسیعی از استان‌های جنوبی کشور از جمله؛ هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، خوزستان، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد، امنیت غذایی و پایداری عرصه‌های منابع طبیعی کشور را با تهدید جدی مواجه نموده است؛ متأسفانه اعتبار تصویب شده طی مصوبه هـ ۵۶۵۰۶ت.۱۳۲۹۸ در تاریخ ۱۰ اریدبهشت ۱۳۹۸ هیئت وزیران، تکافوی اقدامات و مدیریت یکپارچه مقابله و کنترل آفت مذکور را نمی‌کند.

لذا، خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به طرح و تصویب اصلاح بند(۱) تصویب نامه مذکور به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال مشتمل بر ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه‌ای و ۱۵۰ میلیارد ریال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هیئت وزیران، اقدام لازم را به عمل آورند.

بنابراین گزارش پیرو این نامه رحمانی فضلی با ارسال نامه ای به نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و وبودجه کشور نوشت که مشروح آن در ذیل مطلب آمده است.

 با توجه به استمرار گسترده هجوم آفت ملخ صحرایی در مناطق جنوبی کشور و با عنایت به عدم تکافوی اعتبار تخصیصی طی مصوبه شماره هـ ۵۶۵۰۶ت.۱۳۲۹۸ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ هیئت وزیران که تاکنون توانسته بطور کامل هزینه‌های مقابله با این آفت را کنترل نماید، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۰۲۰٫۳۲۷۴ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۹۸ وزیر محترم جهاد کشاورزی لطفاً دستور فرمایید نسبت به طرح اصلاح بند (۱) تصویب نامه مذکور بصورت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه‌ای و ۱۰۰ میلیارد ریال تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در هیئت وزیران اقدام تا پس از تصویب در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور قرار گرفته و وفق ضوابط و مقررات با هماهنگی و نظارت سازمان مدیریت بحران کشور هزینه گردد.

لازم به ذکر است به استناد بند «و» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، سازمان حفظ نباتات کشور موظف است نسبت به ارائه گزارش عملکرد سه ماهه به سازمان مدیریت بحران کشور اقدام نماید.

منبع:تسنیم