اعلام آمادگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ساخت زمین مینی‌گلف
اعلام آمادگی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ساخت زمین مینی‌گلف
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای ساخت زمین مینی‌گلف اعلام آمادگی کرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی ایران(IDVA)    در دیدار دلیران فیروز، سرپرست انجمن مینی‌گلف فدراسیون گلف با دکتر شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، وی از آمادگی این دانشگاه برای ساخت زمین مینی‌گلف در محوطه دانشگاه و همچنین میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای میزبانی مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور خبر داد.

در بازدید دلیران فیروز از مجموعه ورزشی شهید منصور موحدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه دکتر کرباسی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همچنین مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی از محل پیشنهادی تاسیس زمین مینی گلف نیز دیدن انجام شد

https://irangolfed.ir/