آقای خادمی به صداقت و سلامت اخباری که به دست‌شان می‌رسد توجه کنند
آقای خادمی به صداقت و سلامت اخباری که به دست‌شان می‌رسد توجه کنند

رييس پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات انرژی ضمن تكذيب خبری مبنی بر اينكه اين موسسه اطلاعات سری انرژی ايران را در اختيار يک شركت آلمانی قرار داده است، توضيحاتی را در اين راستا ارائه كرد. به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)حامد حوری جعفری با اشاره به صحبت‌های نماينده ايذه، اظهار كرد: آقای هدایت […]

رييس پژوهشكده مطالعات راهبردی فناوری موسسه مطالعات انرژی ضمن تكذيب خبری مبنی بر اينكه اين موسسه اطلاعات سری انرژی ايران را در اختيار يک شركت آلمانی قرار داده است، توضيحاتی را در اين راستا ارائه كرد.

به گزارش پایگاه خبری صدای دیپلماسی (idva)حامد حوری جعفری با اشاره به صحبت‌های نماينده ايذه، اظهار كرد: آقای هدایت الله خادمی به همكاری موسسه با يك شركت آلمانی اشاره كردند، درحالی كه موسسه هيچ همكاری‌ای با هيچ شركت آلمانی ندارد.

وی ادامه داد: موسسه مطالعات انرژی با يك موسسه آلمانی و در چارچوب كميته مشترك ايران و آلمان با همكاری كامل وزارت نفت و وزارت امور خارجه همكاری می‌كند. اين موسسه آلمانی يك موسسه علمی تخصصی دولتی_پژوهشی به نام دنا و همكاری مشترك در حوزه كارايی انرژی است.

حوری جعفری از خادمی خواست در دقت، صداقت و سلامت منابعی كه اين اطلاعات را در اختيارش قرار داده‌اند توجه بيشتری كند.

وی ضمن تكذيب قرار دادن اسرار كشور به يك شركت آلمانی گفت: هر نوع فعالیتی كه موسسه انجام می‌دهد در چارچوب مصالح ملی است و همه همكارانی كه در موسسه فعاليت می‌كنند به اين امر واقف هستند.

منبع:ایران پترونت